biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Forgalomból kivonás ideiglenesen és véglegesen

Kérjük értékeljen minket...
4.87 of 5 - 309 votes
Thank you for rating this article.

A gépjármű forgalomból kivonás ideiglenes módon kérelmezhető az üzembentartó, a tulajdonos részéről is. A kérelmet a közlekedési igazgatási hatósághoz kell benyújtani, a hatóság pedig elvégzi a járműnyilvántartásba való bejegyzést a forgalomból történő kivonást illetően. A kérelemben meg kell határozni azt az időtartamot, melyre a gépkocsit ki kívánjuk vonatni a közúti forgalomból, ideiglenes jelleggel.

A hatóság ideiglenesen maximum hat hónapra vonja ki a gépjárművet a forgalomból. Ilyen esetben a kivonás tényét elég bejegyezni a járműnyilvántartás mellett a forgalmi engedély megfelelő rovatába.

Amennyiben esetleg sem a gépjármű üzembentartója, sem más a törzskönyvvel rendelkező tulajdonos nem tudja bemutatni a forgalmi engedélyt, akkor a közlekedési hatóság a forgalomból kivonás ideiglenes tényéről egy határozatban dönt, de ebben az esetben a tulajdonos a forgalmi engedélyt 8 napon belül be kell mutassa. Az eljárás során jogszerűen törzskönyvvel rendelkezőnek számítanak a lízingcégek, a hitelező bankok, zálogjogosultak, gépjármű-kereskedők, vagy bármely természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a gépjármű tulajdonosa a törzskönyvet pénzügyi követelés ellenében letétként átadta. Természetesen a forgalomból kivonás ideiglenes időtartama alatt az adott járművet a közúti közlekedésben semmiképp nem lehet használni.

A közlekedési hatóságtól egyaránt kérelmezhető a forgalomból kivonás ideiglenes és végleges módja is. A jármű forgalomból történő végleges kivonását indítványozni lehet a külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás alapján; más egyéb járművek esetében pedig abban az esetben, amennyiben nincs ismételt belföldi forgalomba helyezési szándék. Ha egy gépjármű forgalomból történő végleges kivonása bontási átvételi igazolás bemutatásával történik, akkor forgalmi engedélyét és törzskönyvét, valamint a jármű hatósági jelzését, a közlekedési hatóságnál szükséges leadni.

Amikor a forgalomból kivonás végleges, akkor a kérelem beadásához szükséges a jármű törzskönyve, forgalmi engedélye, a rendszámtábla, valamint a bontási átvételt igazoló irat. Ezek mellett be kell mutatni az ügyelet azonosító okmányt és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését is igazolni kell.