biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

KÁF - Közúti Árufuvarozók felelősségbiztosítása online

Kérjük értékeljen minket...
4.17 of 5 - 6 votes
Thank you for rating this article.

A KÁF - Közúti Árufuvarozók felelősségbiztosítási szerződés alapján az esedékes biztosítási díj teljes megfizetése ellenében, a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg (limit) erejéig és a biztosítási szerződés tartalmává tett KÁF feltételek szerint arra vállal kötelezettséget, hogy mentesíti a biztosítottat a közúti árutovábbításra (fuvarozásra) átvett idegen áruban keletkezett azoknak az károknak a megtérítése alól, amelyeket a biztosított kizárólag a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység végzése során, és közúti árutovábbítói (fuvarozói) minőségében okozott, és a károkozásért felelősséggel tartozik.

A KÁF feltételekkel megkötött felelősségbiztosítás a biztosított tevékenységének megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez szükséges, tehát már a fuvarozói engedély kiváltásához szükséges ez a biztosítás.

KÁF biztosítás online árajánlat kérésért ide kattintson!

KÁF - Közúti Árufuvarozók felelősségbiztosítás tárgya - A vagyoni biztosítékot kiváltó Közúti Árufuvarozók Felelősségbiztosítási szerződés megvalósulását a közúti árufuvarozást végzők részére elrendelt, az ideális pénzügyi helyzet meglétének biztosítására igazolja a biztosítási szerződés alapján társaságunk, melyet fedezet igazolás kiállításával valósul meg.

KÁF - Közúti Árufuvarozók felelősségbiztosítás fedezete - A biztosítás fedezete a Magyarországon bekövetkezett illetve okozott, emellett internacionális árufuvarozói feladatok esetén a külföldi országokban bekövetkezett valamint okozott biztosítási eseménnyel kapcsolatos fizetési történésekre is.

KÁF - Közúti Árufuvarozók felelősségbiztosítás díja, illetve a fedezet mértéke - Ez a mértékű díj gépjárművenként kerül definiálásra. A kockázatviselések felső határát meghatározza a biztosító, mint biztosítási összeget. Ezek szerint a következőképpen alakulnak a díjak. Egy gépjármű estében, valamint első gépjármű esetében 9 ezer euró. Ezen felül minden további gépjárműt tekintve egyenként 5 ezer Euró.

Önrész - A Biztosító a biztosítási összeg terhére bekövetkezett összegből önrészesedést nem von le.