biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Kezesi - Garancia biztosítás online

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 6 votes
Thank you for rating this article.

A kezesi biztosítás kevésbé ismert fajtája a biztosításoknak, annak ellenére, hogy nagyon hasznos szolgáltatást kínál a vállalkozásoknak. A kezesi biztosítást garanciabiztosításnak is nevezik, mert a garancia szó is jól kifejezi a szolgáltatás tartalmát, illetve a gazdasági életben betöltött szerepét. Az Európai Közösségek Tanácsa a kezesi biztosítást az életbiztosítások körén kívül eső, önálló biztosítási ágként határozta meg. Nézzük meg, hogy mit is takar a kezesi biztosítás tartalma, és milyen területen, hogyan használható fel.

Kezesi - Garancia biztosítás árajánlat kérés online, itt!


A kezesi biztosítás
a definíciója alapján, egy olyan speciális biztosítási jogügylet, amelyben a biztosító társaság kezesi biztosítási szerződést köt az ügyféllel, aki kezdeményezője az ügyletnek. Ebből a meghatározásból is kitűnik, hogy a kezesi biztosítás szinte minden típusú vállalkozás számára előnyös szolgáltatást kínál, sőt nem csak előnyös, hanem szükséges is, hogy a vállalkozásoknak ne kelljen tőkét lekötni ügyleteikhez garancia, illetve biztosíték gyanánt. A biztosító a szerződésben vállalja harmadik fél felé, hogy megtéríti minden olyan pénzügyi veszteségét, kárát, amely abból keletkezett, hogy a biztosítóval jogi viszonyban álló fél nem teljesített valamilyen befizetést, vagy nem tartotta be valamely jogi, illetve egyéb szerződésbeli kötelezettségét. A jogviszonyból kiderül, hogy a kezesi biztosítás, a szó hagyományos értelmében nem egy biztosítási, hanem inkább egy hitelezési jogviszonyt takar.

A kezesi biztosítás nagy előnye a bankgaranciával szemben, hogy nem csökken a vállalkozás banki hitelkerete, amely nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen a forráshoz jutás nem könnyű általában a vállalatoknak. A kezesi biztosítással a teljes banki hitelkeret felhasználhatóvá válik szükség esetén, illetve meg van az, az előnye is a kezesi biztosításnak, hogy csökkenti a vállalkozás banktól való túlzott függés kialakulását. Ugyanakkor a kezességi biztosítás esetén alacsonyabb a biztosítéki szint, és nem utolsó sorban olcsóbb díjazású is, mint a bankgarancia. Mindezek figyelembe vételével kijelenthetjük, hogy a kezesi biztosítás számtalan előnyt kínál a vállalkozásoknak, amelyek kedvezőbb feltételeket teremtenek a vállalkozás mozgásterének növekedésére, illetve annak likviditását is növelik. 

Természetesen a jogviszony létesítése előtt a biztosítók is elvégeznek egy előzetes kockázat elbírálást, amelynek nem csak abban van szerepe, hogy felmérje a biztosító által vállalt kockázat mértékét, hanem általa szükség esetén az ügyfél felé kezesi ígérvényt adhat ki, amelyben a biztosító egyoldalú kötelezettségvállalással garantálja, hogy helytáll abban az esetben, ha az ügyfél megnyeri a pályázatot. A kezesi biztosításokat több területen is fel lehet használni, mint például az ajánlati,- teljesítési,- szavatossági,- vámgarancia ügyleteknél. A biztosítóknak is érdeke, hogy a vállalkozások minél többen megismerjék, és felhasználják azokat a lehetőségeket, amelyek a kezesi biztosításban rejlenek.

Új hírek: