biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

2014-07-01 - Vége a kiskapunak a kgfb díjnemfizetése után

Kérjük értékeljen minket...
4.89 of 5 - 28 votes
Thank you for rating this article.

A 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló részeinek módosításával 2014.07.01.-től vége a kiskapunak a kgfb díjnemfizetése után. Eddig ugyanis, amennyiben valaki nem fizette be idejében a kötelező biztosítását és ezért az megszűnt, a fedezetlenségi díj megfizetésével le is zárult a procedúra. Most már viszont ez egészen másképp lesz, mert akkor, ha az üzembentartó nem fizeti be idejében a díjat és e miatt megszűnik a kötelezője díjnemfizetés címén, akkor is az egész elmaradást be fogják hajtani rajta.

Számolja ki itt a kötelező biztosítását!

A fedezetlenségi díjra vonatkozóan az alábbiak szerint módosulnak a vonatkozó rendelkezések. A Gfb törvény 22. §-a eddig is előírta, hogy minden üzembentartó kötelessége a fedezetlenségi díjat megfizetni, mégpedig azon számítás alapján, amit az a biztosító társaság számít és szab ki, amelyikkel az üzembentartónak kötelező biztosítási szerződése volt arra az időre, melyre a fedezetlenségi díjat meg kell fizetni. A díj beszedésére ennek a társaságnak van joga. A biztosító, azonnal kötelezett a fedezetlenségi dj kalkulálására, amint annak tényéről tudomást szerez.

A számítás során annak az évnek a meghirdetésre került díjtarifáját kell figyelembe venni, amelyikre a fedezetlen időszak vonatkozik, tehát nem a biztosító akkori tarifájával kell számolni, amikor a fedezetlenségi díjat kirója. Ennek érdekében, az ellenőrzés kedvéért a fedezetlenségi díjak egy adott naptári évre vonatkozó és alkalmazandó díját minden évben október 30.-ig gépjármű kategóriákra bontva nyilvánosságra kell hozni, a meghirdetés pedig a Kártalanítási Számla Kezelőjének feladata és kompetenciája.

Az üzembentartó pedig kötelezett arra, hogy a számított és kiszámlázott fedezetlenségi díjat az épp aktuális biztosítási díjrész megfizetésekor, azzal egy időben harminc napon belül megfizesse. A 30 napos határidő akkor érvényes, hogyha az biztosítási időszakra esedékes díjat és a fedezetlenségi díja az ügyfél egy összegben, teljes mértékben megfizeti. Amennyiben az üzembentartó nem teljesíti ezen kötelezettségét, abban az esetben a biztosító társaság minden előzetes figyelemfelhívás nélkül, harminc nap eltelte után felszólítást kell küldhet, ebben felajánlva még egy hatvan napos póthatáridőt, melyig az üzembentartó még teljesítheti kötelezettségét. Ha a befizetés nem történik meg a türelmi idő leteltéig, akkor a kötelező biztosítás az esedékességtől számítva hatvan nap után megszűnik.

Tekintettel arra, hogy módosult a 2009. évi LXII. törvény, mely a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjakkal kapcsolatos rendelkezéseket és szabályokat tartalmazza, így 2014.07.01.-től vége a kiskapunak a kgfb díjnemfizetés után. Megszűnik ugyanis az, hogy ha valaki nem fizeti a kötelező díját, akkor egyszerűen megszüntetik a szerződését. A fenti dátumtól kezdődően már azzal kell számolnia minden üzembentartónak, hogy amennyiben díjnemfizetés miatt a biztosítója megszünteti a szerződését, azon felül az elmaradt díjat az időszakra vonatkozó fedezetlenségi díjjal együtt behajtják rajta.

Nem lesz érdemes tehát játszani, spekulálni a díjak befizetésével, mert jóval többe kerülhet, mintha megfizetjük a havi, vagy negyedéves, éves díjat. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, nem csak azzal kell számolnia, hogy egy sajnálatos okozott baleset során jó mélyen a zsebébe nyúlhat, hogy kiegyenlítse az okozott kárt, de ebben az esetben még komoly büntetésekkel is kell számolni, ezek pedig köztudottan igen erős erkölcsi és anyagi vonzattal járhatnak.

Azért sem éri meg elbliccelni a kgfb díj megfizetését, mert a fentiekben leírtak szerint látható, hogy hiába csökken esetleg a kötelező díja egy adott évben, ha nem fizetjük meg a biztosítási díjat, a biztosító azzal a tarifával fogja a fedezetlenségi díjat mindenképpen kiszámolni, amely annak fellépése időszakában volt érvényes. Ez akár jóval magasabb összeg is lehet, mint amekkora díjat fizetnénk, ha rendesen a szerződés szerint teljesítjük a befizetéseket. Most már tehát nem lehet megúszni azzal a dolgot, hogy nem fizetek, és más nem történik, mint hogy megszüntetik a szerződésemet, mert a biztosító előírás szerint az elmaradt díjat, sőt a vonatkozó fedezetlenségi díjat is jogosult az üzembentartótól behajtani.