biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Lakásbiztosítás kalkulátor ➡️ 2024/2025 online díjszámoló

Kérjük értékeljen minket...
4.09 of 5 - 286 votes
Thank you for rating this article.


Számolja ki lakásbiztosításának díját! Ha elakadna, vagy kérdése van, hívjon minket - 06-70-7030-860

Az alábbi kérdések megválaszolása után azonnal indul a lakásbiztosítás kalkulátor!
lefele nyil biztoshely

Lakásbiztosítás - Bármennyire is elővigyázatosak vagyunk sajnos elkerülhetetlen, hogy ingatlanunkban vagy vagyontárgyainkban időről időre valamilyen kár keletkezzen. A veszteség akár jelentős is lehet, és senkinek sem hiányzik egy nagyobb váratlan kiadás. A hirtelen támadt anyagi teher csak lakásbiztosítással védhető ki. Lakás-tulajdonosként, haszonélvezőként, sőt bérlőként is megköthető. Ha tanácstalanok lennénk, hogy melyik biztosítóhoz forduljunk, használjuk a lakásbiztosítási kalkulátort, ami a kért adatok: cím, építési év, az ingatlan, a te-tőszerkezet és a falazat típusa, az ingatlan nagysága, s ha volt ilyen, a korábbi biztosítási díj ismertetése után kilistázza nekünk a számításba vehető ajánlatokat.

Ez az egész művelet nem vesz igénybe többet pár percnél, mégis sokat nyerhe-tünk vele, hiszen annak ellenére, hogy ki sem kellett mozdulnunk, jobbnál jobb ajánlatok közül válogathatunk. Bőven van időnk eldönteni, melyiket szeretnénk. Ha egyik sem nyerte el tetszésünket, akkor sincsen gond. A lakásbiztosítás ugyanis nem kötelező, csak erősen ajánlott. Azt sem árt végiggondolni menetközben, hogy ingatlanunk mellett melyik vagyontárgyunkat tudnánk nehezen pótolni, ha történne vele valami, esetleg szeretnénk-e biztosítani. Ha igen, érdemes azzal a biztosító társasággal szerződni, ahol a kötelező, az élet vagy a Casco biztosításunk is van. Együttkötés esetén ugyanis sokkal kedvezőbb áron juthatunk lakásbiztosításhoz.

Amennyiben lakáshitelt vettünk fel, a bank előre megadott feltételeivel kötele-ző lakásbiztosítást kötnünk. Ebben az esetben a kedvezményezett a bank lesz, és számíthatunk arra, hogy leellenőrzik, minden rendben van-e a szerződés körül.

Bár van különbség bőven a különböző biztosítási ajánlatok között, az alapszol-gáltatás nagyjából mindenhol ugyanaz. A következő káresemények esetén vár-hatunk segítséget:
-tűz, robbanás, villámcsapás,
-viharkár, felhőszakadásból eredő kár,
-jégkár vagy hónyomásból keletkező kár,
-földrengés, földcsuszamlás,
-idegen tárgy rádőléséből eredő kár,
-idegen jármű ütközéséből eredő kár,
-légijármű ütközéséből eredő kár.

Ha úgy gondoljuk, hogy ennél nagyobb védelmet szeretnénk otthonunknak biztosítani, kiegészítő biztosítással készülhetünk fel a következő káreseményekre:
-rablás, lopás, vandál tevékenység,
-vezetékes vízkár, csőtörés,
-üvegkár,
-villámcsapásból eredő másodlagos kár,
-romeltakarítás, mentés, oltás,
-kárenyhítési költségek,
-lakáskulcs vagy iratok elvesztése miatti költségek,
-az ingatlanba bejelentett vállalkozás vagyontárgyai.

Miután biztosítása felelősség-, illetve balesetbiztosítással is kibővíthető, az álta-lunk megjelölt személy pl. baleset esetén kártérítésben részesülhet.

Akár az ingatlanban, akár a vagyontárgyakban keletkezik kár, legelőször a biztosítónak kell bejelentést tenni. Ez történhet telefonom, online vagy formanyomtatványon személyesen. Bűncselekmény gyanúja esetén szükség lesz a rendőrségi jegyzőkönyvre. Mindenképp hagyjuk meg elérhetőségünket a biztosítónál, hiszen ezen keresztül fognak majd velünk helyszíni szemlére időpontot egyeztetni, vagy ha erre nincs szükség, telefonon keresztül akár egy kártérítési összeget is kialkudhatunk. Természetesen, ha nem értünk egyet a biztosító ajánlatával, fellebbezhetünk.

A kár jellegétől függően jelenthetünk felelősségi kárt- csatolva a károkozó fele-lősségvállaló nyilatkozatát-, egy másik nyilatkozatban ingósági kárt, illetve ne-mesfémtárgy kárt. Ez utóbbi nyilatkozatot a kárszakértőnek kell átadni a szemle során. Nem árt, ha a drágább berendezési tárgyainkról, ékszereinkről fotó készül, de a vásárlási blokk is nagy segítség lehet a kárrendezőnek. Nem szabad megütközni azon, ha a biztosításkötési évforduló előtt 60 nappal tarifaemelésről kapunk tájékoztatót. A szerződések indexálása a szerződő érde-kében történik. Nagyon fontos, hogy ingatlanunk és értéktárgyaink biztosítása inflációkövető legyen. Ellenkező esetben a kártérítés a szerződésben foglaltak szerint, jóval a napi piaci ár alatt fog létrejönni. Az indexálás nem kötelező. Ha nem szeretnénk a fent említettek ellenére sem magasabb díjat fizetni, dönté-sünkről a biztosítót írásban kell tájékoztatni legkésőbb 30 nappal az évforduló előtt.

Előfordulhat, hogy találunk egy számunkra sokkal kedvezőbb biztosítási ajánla-tot egy másik biztosító társaságnál. Mi ilyenkor a teendő? Hogyan lehet régi biztosításunkat felmondani? Év közben egyetlen esetben lehetséges ez. Ha érdekmúlás következik be, azaz ha megváltunk ingatlanunktól, vagy ha bérlők voltunk, kiköltöztünk belőle. Ez akkor is csak így lehetséges, ha havonta, negyedévente fizetjük a biztosítást. A szerződésünk ugyanis egy évig él, a díjnemfizetés tehát teljesen jogszerűtlen. 60 nap elmúltával ugyan törlik a biztosításunkat, de az elmaradt díjat -ha kell, követeléskezelő cégen keresztül -behajtják.

Tehát ha váltani szeretnénk, azt csak a biztosítási évforduló előtt legfeljebb 60, legalább 30 nappal jelezhetjük biztosítónk felé írásban. Létezik egy „Lakásbizto-sítás felmondása” nyomtatvány, azt kell kitölteni. Ha nem tudunk ilyet szerezni, mi is készíthetünk felmondó nyilatkozatot. Ami feltétlenül szerepeljen rajta, az a név, cím, születési hely és idő, szerződésszám, esetleg kötvényszám, a biztosí-tó társaság neve és biztosításunk típusa. Ha évközben váltunk, előfordulhat, hogy túlfizetésünk keletkezik. A különbözet kifizetését írásban kérjük, akár a felmondó nyilatkozattal együtt.