biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Casco biztosítás kalkulátor ➡️ 2024-2025 - online kötés

Kérjük értékeljen minket...
4.26 of 5 - 224 votes
Thank you for rating this article.

Számolja ki casco biztosításának díját! Ha elakadna, vagy kérdése van, hívjon minket - 06-70-7030-860

Casco biztosítás - Míg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a 2009.évi LXII. törvény szabályo-zása következtében a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott kár megtérítésére szól, addig a Casco biztosítás a gépjárműben keletkező károkra, akkor is, ha mi vagyunk a károkozó, vagy ha ismeretlen az elkövető. A biztosító nemcsak töréskárra fizet, hanem lopáskárra, elemi-, vagy tűzkárra, ha kiegészí-tő biztosítást kötünk, poggyászkárra, baleset- és extratartozékkárra is.

A Casco biztosítás többnyire önkéntes alapon választható, viszont ha gépjármű-vünk lízingelt vagy hitelből vásárolt, számítanunk kell rá, hogy megkötése –bármennyire is drága mulatságnak tűnik- a vásárlási szerződés alapfeltétele lehet.

Ha használt gépjárművet vásárolunk, járművünkre csak szemléztetés után köt-hetünk Casco biztosítást. Az új gépjármű ettől a procedúrától mentesül. Arra kell csak ügyelnünk, hogy a gépjármű átvételétől számított 48 órán belül küld-jünk meg minden szükséges adatot a biztosítónak.

A számos díjcsökkentő tétel közül talán a legismertebb az együttkötési kedvez-mény. Ha a választott biztosítónál más szerződéssel is rendelkezünk, pl. lakás-, vagy életbiztosítással, jelentős díjmérséklésre számíthatunk. Az se kerülje el a figyelmünket, hogy a legtöbb biztosító az éves díj egyösszegű befizetésére, a csoportos díjbefizetésre vagy átutalásra is jelentős kedvezményt ad.

De nézzük meg pontosabban, mi fogja alapvetően meghatározni a Casco bizto-sításunk díját! Elsősorban a gépjármű értéke és az önrész mértéke a meghatározó. Ez utóbbi egy kis magyarázatra szorul. A biztosított a biztosító által nyújtott szolgáltatás fejében a keletkezett kárnak a szerződésben előre meghatározott részét maga köteles viselni. Ennek mértékét és módját a biztosítás különös feltételei tartal-mazzák, de a lényeg az, hogy a szerződő át kell, hogy vállalja a kártérítés egy bizonyos százalékát vagy egy bizonyos összeget. A biztosító fogja kiválasztani, hogy 10% vagy 100000 Ft önrészt kell egy káreseménynél fizetnünk. Abban biztosak lehetünk, hogy mindig a nagyobb értéket fogja levonni a kárrendezés összegéből. Viszont minél magasabb a bevállalt önrész, annál alacsonyabb a biztosítási díj. Ha a vállalt önrész fedezi a kárunkat, a biztosító egy fillért sem fizet.

Amennyiben a vállalt önrész a fent említett 10% vagy 100 ezer Ft, a biztosító egy 200 ezer Ft-os kár esetén természetesen a 100 ezer Ft önrészt fogja levonni a kárrendezési összegből, és mi csak 100 ezer Ft-hoz juthatunk hozzá. Kárese-mény miatti kifizetés után számítani lehet a biztosítási díj évfordulóval történő megemelésére. Kalkulátor segítségével érdemes hát a felmondási időszakban tájékozódnunk a különböző biztosítók várható díjai felől. Több tízezer forintos eltérések is lehetnek.

Ha úgy döntünk, hogy egy másik biztosítótársaságot választunk, vagy eladtuk a járművet, esetleg ideiglenesen kivonták a forgalomból- akárcsak a kötelező biz-tosításnál, itt is -legalább 30 nappal az évforduló előtt, fel kell mondanunk írás-ban a már meglévő biztosításunkat. A felmondónyilatkozat mellé mindenképp csatoljuk a szerződési adatokat, a rendszámot, a felmondásunk okát, forgalom-ból kivonás esetén az arra vonatkozó határozatot, eladás esetén az adásvételi szerződésünk másolatát. Ha nem fizetjük be a biztosítási díjat, számíthatunk a szerződés megszűnésére. Az elmaradt díjat a biztosító behajthatja ebben az esetben is.

A két leggyakoribb káresemény a baleset és a lopás. Ha baleset történt, először hívjunk mentőt a személyi sérülések miatt, s csak utána értesítsük a rendőrsé-get. Ez utóbbit különösen akkor, ha külföldi gépjármű is részese a balesetnek vagy nem tudunk dűlőre jutni abban, hogy ki volt a vétkes. Ezután értesítsük a biztosítót. Hasznos lehet a későbbiekben, ha fényképeket készítünk a baleset helyszínéről, a káreseményről.

Lopás gyanúja esetén a rendőrség értesítése a legfontosabb. Az általuk készített jegyzőkönyv szükséges ugyanis a kárrendezés elindításához. A biztosító a kárté-rítéssel, amit az Eurotax katalógus alapján határoznak meg, mindenképp meg fogja várni a nyomozás lezárulását. Ez a katalógus a jármű ellopása pillanatában aktuális piaci értéket mutatja. Online megtekinthető.

Lízingelt jármű esetén érdemes GAP biztosítást is kötnünk, hiszen a biztosító által kifizetett kártérítés nem fedezi az eredeti vételár és a káridőpont közötti érték különbözetét.

Az autószerelés általában csak olyan szervízben történhet, amelyet a biztosító is elfogad. Elképzelhető, hogy új alkatrészt kénytelenek beszerelni járművünkbe. Ezt a biztosító díjcsökkentő tételnek tudhatja be, míg a százalékos önrész kifize-tésénél viszont nem biztos, hogy jól járunk.

Ha totálkárossá vált gépjárművünk - azaz javíthatatlanná vált, vagy többe ke-rülne megjavítani, mint roncsként eladni-, a biztosító a káridőponti érték és a becsült roncsértékesítési érték különbözetét fogja a károsultnak kifizetni. Ter-mészetesen előfordulhat, hogy a roncs eladhatatlan a biztosító által kikalkulált áron. Ebben az esetben igazolás ellenében a biztosító módosítani fog az értéken. Vitás esetben, míg kiderül, hogy ki a vétkes a károkozásban, a Casco biztosítás terhére elvégezhető a javítás. Nem kell tétlenül várakoznunk.