biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Biztosítási Alkusz fogalma, költségei, tevékenysége

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 8 votes
Thank you for rating this article.

Magyarországon a biztosítási piac hosszú szünet után 1986-ban nyílt meg újra, amikor az Állami Biztosító monopolhelyzete megszűnt. A biztosítók alapításának reneszánsza volt az elkövetkező néhány év. Folyamatosan érkeztek Magyarországra a nagy nyugati biztosítók, akik leányvállalatokat hoztak létre. Amikor a MABISZ 1990-ben megalakult hazánkban, tagjai között már 8 társaságot találunk, ami azt jelenti, hogy annál is több társaság tevékenykedett az országban, mert a tagság nem volt kötelező, így ahogyan manapság sem, úgy akkoriban sem élt minden társaság annak lehetőségével. A biztosítási piac robbanásszerű megújulása, illetve növekedése magával hozott egy olyan termék kínálat bőséget, amelyek között az ügyfelek egyre nehezebben igazodtak el, egyre komolyabb idő ráfordítást, és egyre több fáradozást kívánt a számukra minden szempontból leg személyre szabottabb biztosítás, illetve szolgáltatás kiválasztása.

Egyre nagyobb igény támadt egy olyan szolgáltatók megjelenésére, akik valamiképpen összefogják, rendszerezik, éttekinthető módon tálalják, illetve az információkat napra készen tárolják, illetve frissítik. Egyre nagyobb igény lett arra, hogy az emberek egy helyen megtalálják az összes biztosító összes ajánlatát, és ne kelljen portálról, portálra menni, illetve személyes ügyintézés esetén elmenni egyik biztosítótól a másikig. Akkor még nem beszéltünk még egy fontos dologról, hogy az embereknek olyan szolgáltatókra volt szükségük, akik nem kötődnek egyik biztosítóhoz sem, hanem függetlenek azoktól, így segítségükkel, nagyobb valószínűséggel juthattak olyan információkhoz, amely egy-egy biztosító termékeiről reális képet alkotott. Tehát, olyan szolgáltatóra volt szükség, akinek nem érdeke egyik vagy másik biztosító termékeit favorizálni, és ezzel végül is becsapni az ügyfeleket. Ezek a szolgáltatók nagyon hamar meg is jelentek, és betöltötték az ügyfelek ezen igényeit. Ők a biztosítási alkuszok. Vigyázni kell arra, hogy ne keverjük össze őket a biztosítási ügynökökkel.

A biztosítási ügynököknek 3 szintjét különböztetjük meg. Az első szinten állnak azok a személyek, akik kizárólag egy adott biztosítónak egy termékcsoportjának értékesítésével foglalkoznak. Őket nevezzük függő biztosításközvetítőknek, vagy egyszerűen ügynököknek. A második szinten találjuk azokat az úgynevezett többes biztosításközvetítőket. Ők több biztosító többféle termékét kínálják, és a biztosítóktól függetlenek. Végül, de nem utolsó sorban a harmadik szinten találjuk a biztosítási alkuszokat. A biztosítási alkuszok és a többi biztosításközvetítő között a legfontosabb különbség az, hogy egyedül az alkusz az, akinek a megbízója nem a biztosító társaság, hanem az ügyfél. Különbség még ezen kívül az is, hogy alkuszok nem egy biztosító egy termékcsaládját, és nem is néhány biztosító pár termékcsoportját kínálják, hanem lehetőleg a teljes biztosítási piaci kínálatot igyekeznek lefedni, illetve kínálatukba bevonni. Az alkusz tehát az ügyfél érdekeit képviseli, és nem a biztosítóét. Az alkusz feladat, hogy az ügyfél érdekeit szem előtt tartva, annak képviseletét ellássa a biztosítók felé, illetve érdekeit érvényre juttassa. A megbízásos kapcsolat, vagy jogviszony az alkusz és az ügyfél, mint megbízó között akkor jön létre, ha erről mindkét fél egyöntetű nyilatkozatot tesz.

Ezzel a megbízó felhatalmazza arra, hogy az alkusz az ő nevében eljárjon, és képviselje az érdekeit. Az alkusz munkája most kezdődik. Feladata, hogy pontosan felmérje az ügyfél igényeit, majd annak kielemzése, feltérképezése után megkeresni a biztosítók termékkínálata között azt a terméket, illetve termékcsoportot, amely azt a legjobban lefedi. Amennyiben összeállította ajánlatát,- mely nem csak lefedi a megbízó igényeit, hanem árazásában is a lehető legkedvezőbb,- ismerteti azt a megbízóval. Az alkusz köteles megadni minden segítséget, információkat, tanácsokat, ahhoz, hogy az ügyfél megalapozott döntést tudjon hozni. Munkáját köteles a legjobb tudása szerint végezni, amellett, hogy a biztosításokra vonatkozó szabályokat is betartva végzi azt. Amennyiben az ügyfél elfogadta az alkusz ajánlatát kezdődik a következő lépés, mely szerves része az alkuszi tevékenységnek. Ez pedig a szerződés előkészítése. Egyes esetekben, amennyiben a biztosítóval olyan megegyezése van az alkusznak, nem csak az előszítésben vesz részt, hanem azt meg is kötheti, sőt el is fogadhatja az ügyfél ajánlatát, amit a biztosítási kötvény kibocsátásával igazol. Ezen túl menve a biztosító meghatalmazása esetén az alkusz akár a díjbeszedésben is közreműködhet, illetve kifejthet tevékenységet a szerződés fennmaradása érdekében is, azáltal, hogy a szerződéskötés után is folyamatosan követi, elemzi az ügyfél kockázatait, illetve figyeli az ügyfél időszerű díjbefizetéseit. Az alkusz esetleges hibái miatt keletkezett károkért felelősséggel tartozik, melyért az alkuszi felelősségbiztosítással áll helyt.

Az alkusz díjazását a biztosítóktól kapja. A díjazás mértékéről a felek szabadon állapodnak meg. Az ügyfeleknek, vagy megbízóknak tehát nincs semmilyen költsége az alkuszok felé. Az alkusz a jutalékát attól a biztosítótól kapja, amely a szerződésben szerepel, mint kockázat vállaló. Mindezek következményeként javasolható, hogy az ügyfelek feltétlenül vegyék igénybe az alkuszok szolgáltatásait, hiszen amellett, hogy nem jár semmilyen anyagi teherrel, komoly segítséget kaphatnak ahhoz, hogy tényleg azt a biztosítást kössék, meg amelyre szükségük van.