biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Kötelező biztosítás bonusz - malusz rendszer - Kgfb besorolások

Kérjük értékeljen minket...
4.70 of 5 - 30 votes
Thank you for rating this article.

A bonusz-malusz rendszer az a kötelező biztosítás sajátja, és a lényege az, hogy segítségével fejlesszék a tudatos gépjármű vezetési, illetve közlekedési kultúrát. Ezt a célt a bónusz malusz rendszer úgy szolgálja, hogy a balesetmentes vezetést jutalmazza, ezzel szemben az ellenkezőjét bünteti.

Természetesen a rendszerbe való besorolásnak rögzített feltételei vannak, ami azt jelenti, hogy a biztosítók rendeletben előírt módon helyezik be az ügyfeleket a megfelelő kategóriába. Megvizsgálják egy adott időszak kártörténeti múltját, aminek az eredményétől függően végzi el a besorolást. A megvizsgálandó időszakot is a rendelet szabja meg, nem a biztosítók. A kategóriákba való beillesztés alapja az az időintervallum, amely az új szerződés életbelépésének 1 napja és az azt megelőző biztosítási időszak kezdete között eltelt. A fentiekről a 2162011. (VI.10) NGM rendelet intézkedik. Természetesen van mód arra is, hogy az ügyfél a rendszerben magasabb kategóriába kerüljön, ami nem mellékes a biztosítás díjazása szempontjából. Nyilvánvaló, hogy ennek az alapfeltétele az, hogy az adott gépjármű fenntartója egy rögzített időszak alatt-hasonlóan az előzőhöz a megkötendő szerződés életbelépésének első napja, illetve az azt időben közvetlenül megelőző biztosítási időszak első napja közötti időtávban-folyamatában 270 napig nem volt részese olyan káreseménynek, melyben felelőssége a biztosítással érintett gépjárműre vonatkozóan bizonyítható.

Számolja ki itt a kötelező biztosítását! - 11 biztosító díjából választhat.

M
ost pedig vizsgáljuk meg a besorolással kapcsolatos szabályokat. Egyértelmű a besorolási kategória új üzembetartóknál, hiszen nekik még nincs múltjuk, vagyis nem lehettek részesei káreseménynek, ezért az ő induló besorolásuk az A00 osztályba történik. Azoknál az üzembetartóknál, akik nem új belépői a rendszernek, az alapot az általuk tett nyilatkozat jelenti, melyben tájékoztatják a biztosítót arról, hogy előző biztosítási időszakban milyen besorolásban voltak Esetükben köteles a biztosító figyelembe venni az új besorolásnál azt az igazolást, mely kárelőzményről szól. Természetesen az üzembetartó, illetve szerződő fél által közölt adatokat a biztosító kötelezően leellenőrzi, melyre a rendelet záros határidőt ír elő számukra. Ekkor a nyilvántartott, az előző biztosításra vonatkozó kártörténeti információkat is beszerzi. Ennek megtételére a biztosítási időszak első napjától számított 15. és 30. nap között van lehetősége. Az ügyfél beazonosítása a hatósági jelzés, illetve a megelőző biztosításról szóló igazoló okirat száma alapján történik. Mindezek megtétele után a biztosítónak véglegesítenie kell a bonusz-monusz besorolását az ügyfélnek, amire a rendelet a biztosítás érvénybelépésének 1. napjától számított 45. napot jelöli meg. A besorolás rögzítéséről a kárnyilvántartásba a biztosító gondoskodik, illetve arról is, hogy a besorolás szerinti díjazásról értesíti az üzembentartót, amennyiben az eltér, az általa nyilatkozott besorolástól. Előfordulhatnak, olyan esetek, amikor a kárnyilvántartóban a biztosító nem tudja az üzembentartótól kapott adatok alapján a beazonosítást elvégezni. Amennyiben ezt a biztosító a biztosítási időszak kezdetétől számított 30. napig sem tudja megtenni, akkor erről a tényről 15 napon belül köteles értesíteni az ügyfelet. Amennyiben a beazonosítás a 60. napig sem sikerül, úgy a biztosító automatikusan A00 osztályba sorolja az ügyfelet, melyről 15 napon belül köteles értesíteni őt. Abban az esetben, amikor az üzembentartó tudatosan téves adatokat közöl a biztosítóval a kedvezőbb besorolási osztályba kerülés miatt, - amennyiben ez a tény a biztosító tudomására jut-, és azért nem lehet a beazonosítást elvégezni, a besorolási osztálya M04 lesz az ügyfélnek. Kivételt képez az az eset, amikor a biztosító által kártérítésként kifizetett összeget a károkozó biztosított 45 napon belül visszafizeti a biztosítónak. Ebben az esetben nem fog a besorolás romlása megtörténni.

Előfordulhat, hogy a gépjármű üzembentartója a szerződést valamilyen okból felmondja, illetve érdekmúlás okából kifolyólag megszűnik. Amennyiben később új szerződést szeretne kötni az ügyfél, akkor a biztosító köteles az előző szerződésben szereplő, illetve az ott megszerzett bonusz-malusz osztályba sorolni újra, természetesen csak akkor, ha a gépjármű ugyanabba a kategóriában van besorolva, illetve az új és a régi szerződéskötés között nem telt el több mint 2 év. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a szerződés díjnemfizetés miatt okából lesz semmis. Ebben az esetben esetleges új szerződéskötési szándéknál az üzembentartó besorolása A00 lesz.

Nagyon fontos tudni azt, hogy a bonusz-malusz rendszer az üzembentartó kizárólagos személyéhez tartozik, minden szempontból, legyenek azok előnyök, illetve hátrányok. Ennek következménye több rétű.

  • A gépjármű értékesítésével a bonusz-malusz besorolás marad az előző tulajdonosnál, ellenben az új üzembentartónak a saját besorolását kell érvényesíteni az új kötelezőbiztosításnál, melynek megkötése kötelező velejárója az adásvételnek. A biztosítót szabadon választhatja ehhez.
  • Abban az esetben, ha a gépjárművet harmadik személy ellopja, illetve a tulajdonos belelegyezése nélkül használja, és amennyiben ő erről feljelentést tesz a rendőrségen, a harmadik személy által okozott káresemény nem rontja le az üzembentartó bonusz-malusz besorolását.
  • Arra sincs lehetőség, hogy meglévő szerződéséhez kapcsolódó besorolását átvigye egy második gépjárműre. Erre csak akkor van lehetőség, ha ez első szerződés törvényes okból megszűnik (pl.érdekmúlás).

A bonusz-malusz besorolás lehetőségeiről a következő képen intézkedik a rendelet:                          

kotelezo biztositas bonus malus kgfb

Kártörténeti igazolással kapcsolatban tudni kell, hogy 2011. július 01. előtt a biztosító az üzembentartó által, számára átadott rendszám, illetve kötvényszám alapján az új szerződés érvénybelépésének első napjától számított 30 napon belül kellett az igazolást megszereznie.

Amit a kártörténeti nyilvántartásról tudni kell

Megszűnt a biztosítóknak az a jellegű kötelezettsége, mely 2011. július 01.ig állt fenn, ami arra kötelezte őket, hogy egy adott szerződés megszűnésekor papír dokumentálva igazolást kellett kiadni az ügyfél bonusz-malusz besorolásáról, illetve a vonatkozó kártörténeti adatokról. Ezt a papír alapú módszert váltotta fel az elektronikus kárnyilvántartó rendszer, mely minden biztosító számára elérhetően biztosítja, hogy új szerződések díjazásának megállapításánál a kockázatok beárazása a kártörténeti adatok segítségével biztosított legyen. A kártörténeti nyilvántartásban megtalálhatók mindazoknak a szerződéseknek az adatai, melyek szerepelnek a kötvénynyilvántartásban. A kárnyilvántartás többek között információt nyújt kártérítésekkel kapcsolatos előéletről minden fontos adatot, időpontot, a gépjármű fenntartójáról, illetve magáról a gépjárműről. Fontos tudni, hogy a gépjármű üzemeltetők adatait a kártörténet nyilvántartásáról gondoskodó szerv 7 évig teszi elérhetővé. A tárolt adatokat kérés esetén rendelkezésére kell bocsátaniuk a biztosítók, illetve egyéb hatósági szervezeteknek.