biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Mezőgazdasági felelősségbiztosítás

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 1 votes
Thank you for rating this article.

A felelősségbiztosítás a vagyonbiztosítási szerződés kiterjesztése, olyan speciális helyzetekre vonatkoztatva, amikor a biztosított – jogszabály szerint – felelős ugyan a kár okozásában, azonban helyette, a károsult részére, a biztosítási szerződésben meghatározott mértékben a biztosító által nyújtott szolgáltatás teljesít. A vagyonbiztosítási szerződések alap- és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl.: tűz, betörés, lopás stb. azonban a vállalkozás, vagy a vállalkozás munkavállalója által végzett tevékenységre és a munkafolyamat nem kívánt következményeire, a vagyonbiztosítási szerződések kockázata nem terjed ki, amelyek speciálisan a vállalkozás tevékenységére, akár modulszerűen összeválogatott felelősségbiztosítással egészíthetőek ki.


Mezőgazdasági biztosítás árajánlat kérés - Itt!

Általános felelősségbiztosítások: 
A biztosítótól a biztosított követelheti - szerződésben meghatározott mértékig - annak a kárnak a megtérítését, amelyért jogszabály szerint a biztosított a felelős.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás: A biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit, az ajánlatban meghatározott mértékben és feltételek szerint, a szerződőt, a nyújtott szolgáltatás során, vagy a hibás teljesítés következtében a dologi károk-, ill. a dologi kárral összefüggő sérelemdíj megfizetése alól mentesíti, ha a hatályos jogi szabályozás alapján, a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A fedezet csak külön feltétel alapján terjed ki:

- azon tárgyakban okozott károkra, amelyek bérlés, kölcsönzés, haszonbérlés, letétként kezelt, vagy megőrzésre átvétellel a szerződő birtokába került
- az ingatlan bérbeadó szerződőt terhelő kártérítési kötelezettségre
- a bérbeadó szerződő műszaki eszközeit, gépeit és egyéb használati tárgyait terhelő kártérítési kötelezettségekre
- a biztosított által nyújtott szolgáltatásokkal érintett dolgokban keletkező károk miatt
- minden olyan kárra, amely a tárgyak eltulajdonításából, elvesztéséből, elhagyásából ered
- gépkocsikban, gépjárművekben okozott károkra; Példa: A festő, munkája során, figyelmetlenségből, kiverte a nyitva hagyott ablak üvegét a létrájával, melyet kártérítési felelősség alapján, neki kellene megtérítenie, ha nem rendelkezne Szolgáltatói felelősségbiztosítással.

Munkáltatói felelősségbiztosítás: A biztosítottal munkaviszonyban vagy szövetkezeti tagsági viszonyban álló személyek által elkövetet munkabalesetből eredő, kártérítési felelősség alól mentesíti a szerződőt, az ajánlatban meghatározott mértékben és feltételek szerint. Példa: A növényvédőszereket árusító boltban - a hibás csomagolás miatt - kifolyt vegyszeren az eladó elcsúszik és sérülést(eket) szerez, a munkáltatónak kell helyt állnia kivéve, ha Munkáltató felelősségbiztosítással rendelkezik.