biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Mezőgazdasági vagyonbiztosítás

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 1 votes
Thank you for rating this article.

A kis és közepes mezőgazdasági vállalkozások vagyonbiztosítási igényeire komplett mezőgazdasági vagyonbiztosítási csomagot kínálnak a hazai biztosítótársaságok. A szolgáltatások az igényeknek megfelelően, modulszerűen, rugalmasan választhatóak. A mezőgazdasági vagyonbiztosítási módozat, a néhány 10 millió forinttól a néhány 100 millió forintig terjedő vagyonértékkel rendelkező, mezőgazdasági termelő, kereskedelmi, ill. szolgáltató vállalkozások részére ajánlható.

Mezőgazdasági biztosítás árajánlat kérés - Itt!


A mezőgazdasági vagyonbiztosítás az alábbi kockázatokra terjed ki:

A vagyonbiztosítás egy speciális ágaként tekinthetünk a mezőgazdasági vagyonbiztosításra, mivel a tevékenységi körét érintő kockázata kiterjed pl.: a szakértelmet igénylő terményszárítók, méregraktárak, erő- munkagépek, szecskavágó gépek stb. kezelésére. Az alábbi taxatív felsorolás, biztosító társaságonként eltérést mutathat a kockázati elem tartalmára vagy a kockázat megfogalmazására vonatkozóan, amelynek alapvető célja az általános tájékoztatás, azaz a biztosítási szabályzatban megfogalmazottakat nem helyettesíti.
-Tűz
-Tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződés
-Robbanás
-Villámcsapás
-Villámcsapás másodlagos hatásai
-Vihar
-Árvíz
-Belvíz
-Felhőszakadás
-Földrengés
-Földcsuszamlás
-Föld- és kőomlás
-Ismeretlen üreg beomlása
-Vízvezetéktörés
-Technológiai csővezetékek törése
-Jégverés
-Hónyomás
-Idegen, ismeretlen jármű nekiütközése
-Elektromos áram okozta tűz
-Betöréses lopás
-Rablás
-Vandalizmus
-Elektronikus berendezések biztosítása
-Üvegtörés
-Küldöttrablás
-Üzemszünet-biztosítás
-Általános felelősségbiztosítás
-Munkáltatói felelősségbiztosítás
-Termék- és szolgáltatói felelősségbiztosítás
-Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Tekintettel a mezőgazdasági vagyonbiztosítás sokszínűségére, a modulszerűen választható, szerteágazó kockázati elemekre, minden egyes esetben egyedi ajánlat készítéssel jut el a kiválasztott biztosítási módozat a biztosítási szerződés létrejöttéig.

Általános kizárások: A biztosítás nem fedezi a szokásos mértéket meghaladó, helyreállítás elhúzódásából eredő többletkárokat, ill. az olyan okból történő leállások miatti üzemszüneti veszteségeket, amelyek az átalakítás, tatarozás során keletkeznek, továbbá a biztosítottat terhelő, szerződésből fakadó kötelezettségei és egyéb büntető jellegű intézkedésekből keletkező terheket, mint pl.: kötbér, bírság, adók, illetékek.

Általános felelősségbiztosítás: A biztosító, e módozat alapján megtéríti mindazon szerződésen kívül okozott, személyi sérüléssel járó, ill. tárgyrongálási károkat, amelyekért a magyar jog szabályai alapján, a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Munkáltatói felelősségbiztosítás: Vétkességre tekintet nélkül, a munkavállalók munkaviszonyban keletkezett káráért teljes mértékben a munkáltató felel. Jelen esetben a biztosító, a biztosított helyett teljesít, egy kártérítési felelősség körébe tartozó, munkabalesetből származó kárra, a szerződési feltételekben meghatározott körben, módon, és mértékben.

Termék és szolgáltatói felelősségbiztosítás: Azon kártérítési kötelezettség alá tartozó, forgalmazott termék, vagy nyújtott szolgáltatás hiányosságából eredő kárra nyújt fedezetet, amelyért a polgárjog, valamint a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény szabályai szerint, a gyártó, a szolgáltató, ill. a kereskedő felel. A biztosító nem teljesít szavatossági igényekre vonatkozó követeléseket, ha az, a termék, vagy szolgáltatás hibás teljesítéséből eredő szavatosságot kifogásolja.

Környezetszennyezési biztosítás: Ebben az esetben, egy balesetszerűen, előre nem kalkulálható módon, váratlanul bekövetkező esemény hatására, a kártérítési felelősség hatálya alá tartozó, környezetszennyezési kár keletkezik, amelyre ez a módozat nyújt fedezetet.