biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Mezőgazdasági gépek törés biztosítása - géptörés biztosítás

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 2 votes
Thank you for rating this article.


A sikeres, profitorientált vállalkozások életében kiemelt szerephez jutnak a gépek, különféle berendezések, ez alól a mezőgazdaság sem kivétel, akár növénytermesztésről, akár állattartásról, akár élelmiszer feldolgozásról essék szó. Bármely vállalkozási szektorban bekövetkező géphiba, károsodás a termelés, feldolgozás folyamatának leállását eredményezi, ami önmagában is plusz költséget jelent a vállalkozás számára, a javítási és a pótlási költségeken túl.

Ezen biztosítási forma ajánlott a gépek berendezések tulajdonosainak, bérbeadóinak, bérlőknek vagy éppen a hitelkonstrukciókban résztvevő bankoknak, hitelcégeknek.

Online árajánlat kérésért kattintson ide!

A biztosítás megköthető a hitel vagy bérleti konstrukcióban használt mobil erő- és munkagépekre, különleges felépítményű gépjárművekre és minden más egyéb gépekre berendezésekre.

A biztosítás kockázatvállalása kiterjed:

- Minden olyan dologi kárra, amely véletlenül, vagy váratlanul következik be és a biztosító, a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki, ez jellemzően az öszkockázatú (all risks) biztosítás esetén. Függetlenül attól, hogy üzembe helyezett, leállított, működő vagy mozgatott vagyontárgyakról van szó.
- belső erőhatás miatti törés, repedés okozta károkra
- tűz- és elemi károkra
- kiterjeszthető elemei (záradékok): rablásra, betöréses lopásra - mezőgazdasági vontatók önjáró vagy vontatott munkagépek lopására - gépek, berendezéseket helyszínre szállítására

Pótdíj ellenében, igényeinknek megfelelő, a biztosítási fedezet terjedelmét növelő záradékok köthetők.

Biztosítható költségek lehetnek azok az indokoltan a biztosított vagyonkárával összefüggő költségek, amelyek pl.: mentési, oltási költségek, bontási, maradványeltávolítási költségek, a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és megsemmisítési költségeinek kivételével, a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati, valamint ténymegállapítási költségek, tervezõi, szakértõi és lebonyolítási költségek, melyek a fent felsorolt tevékenységekhez szükségesek.

Biztosítási összeg az adott biztosítási időszakra, a biztosító szolgáltatásának felső határa, amely a vagyontárgy új-, vagy valós értéke, ebből adódóan a vagyontárgyak értékváltozásának követése a szerződő kötelezettsége, amelynek végeredménye díjváltozást is okozhat. Az önrészesedés a kár azon része, melyet a biztosítási fedezetből, a szerződésben, százalékos formában, vagy összegszerűen meghatározott mértékig a biztosított visel.

A biztosítási szolgáltatás - a szerződésben foglaltak szerint - a kárigény beérkezésétől számított 30 napon belül, forintban térített kár összeg, a biztosított vagy engedményes részére.

Nem minősül biztosítási eseménynek, azaz biztosítással nem fedezett károk azok, amelyek oka/előidézője:
- háború, vagy háborús cselekmények
- állandó vagy ideiglenes jelleggel a tulajdon hatósági korlátozása
- hadi-, rendkívüli vagy szükségállapot kihirdetése
- terrorcselekmény
- nukleáris esemény (reakció, robbanás, sugárzás, szennyezés stb.)
- műhold vagy egyéb űrjármű becsapódása
- elektronikus adatvesztés
- elektronikus adat károsodása, elvesztése, törlődése, megsemmisülése vírus hatására
- vandalizmus, azaz egy harmadik személy által elkövetet olyan szándékos cselekedet, amely a biztosított vagyontárgy megrongálására, vagy fizikai megsemmisítésére irányul.

A biztosítási szerződés nem téríti meg az alábbi károkat, költségeket, kiadásokat:
- a kötbér, bírság, büntetés
- az üzemszünetből eredő gazdasági károk (pl.: elmaradt haszon, állásidőre kifizetett munkabér, vagy éppen az elrendelt túlóra plusz költsége stb.)
- állami vagy egyéb támogatásként igényelhető, ill. visszaigényelhető költségek, kiadások
- garancia és szavatosság köréből eredő megtérülések
- következményi károk

A szerződés megszűnésének vagy felmondásának okai:
- határozott időtartamú szerződés idejének lejárta
- közös megegyezéssel történő megszűnés
- érdekmúlás
- díj nemfizetés
- egyéb a szerződésben szabályozott esetek

mezogazdasagi gepek tores biztositasa online