biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 5 votes
Thank you for rating this article.

munkaltatoi felelossegbiztositasAzokra az esetekre, amikor rendes munkaviszony keretében a munkavállalónak kára keletkezik, a Munka Törvénykönyve szigorú előírásokkal rendelkezik, melyekhez a munkáltatónak tartania kell magát. Ilyen esetekben függetlenül a vétkesség megállapításától a munkáltató teljes körű felelősséggel tartozik munkavállalója felé. A munkavállalói felelősségbiztosítás keretén belül a biztosító kockázatviselése kiterjed arra, hogy egy káresemény bekövetkezése idején a szerződésben vállalt feltételek szerint és nagyságrendben megfizeti, megtéríti a biztosított helyett azokat a károkat, melyek munkahelyi balesetből, vagy más olyan okból keletkeztek, amelyért a hazai munkajogi szabályok értelmében a munkáltató kártérítési felelősséget kell viseljen.

Kérjen árajánlatot online - itt!

A munkáltatói felelősségbiztosítási szerződés szerint a biztosító társaság a szerződött partnere, tehát a munkaadó helyett azokat a károkat téríti meg, melyek például üzem balesetből adódtak, foglalkozási ártalomból egészségügyi problémaként, kárként keletkeztek, tehát a munkáltató felelősségi körébe sorolható. A szerződésben lefektetett nagyságrendig a biztosítási fedezet kiterjed a kárvallott ügyvédi költségeire, a kármegállapítás és az esetleges szakértői díj összegének megtérítésére is.

A munkáltatói felelősségbiztosításra minden esetben a munkaadónk kell szerződést kötnie, méghozzá olyan tartalommal, melyben világosan benne foglaltatik, hogy mik azok a kockázati elemek, melyek biztosítási eseménynek számítanak. Ilyen többek között a munkavállaló foglalkozási körében éppen végzett munkájával kapcsolatos közlekedési, anyagmozgatási anyagvételezési, tisztálkodási cselekmények végzése során bekövetkező baleset, foglalkozás-egészségügyi tevékenység nyomán fellépő káresemény, és természetesen az egyedileg kialakított szerződésben foglalt és felsorolt minden esemény.

Egy munkáltatói felelősségbiztosítás fedezete ki kell terjedjen a biztosított Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, valamint az Egészségbiztosítási Pénztár felé keletkezett megtérítési kötelezettségeinek kiegyenlítésére is, tehát a munkahelyi balesettel összefüggésben az érintett dolgozó baleseti nyugellátása, illetve egészségbiztosítási ellátása tekintetében. A szerződésekben természetesen lehet különleges kikötésekkel élni, így például ki lehet terjeszteni a fedezetet kölcsön munkaerőre, de még a távmunkában foglalkoztatottakat érő balesetekre is. A munkáltatói felelősségbiztosítási szerződésekből nem zárhatók ki cégek esetében az üzemi balesetek, mint kockáztok és persze az ezekkel összefüggésben felmerülő táppénz, rokkantság, vagy baleseti halál, dologi károk, mint kockázati elemek, melyekre mindenképpen fedezetet kell biztosítani a cég telephelyén kívül eső területeken történő munkakörrel összefüggő baleseteket, vagy szerződésben foglalt biztosítási eseményekkor a dolgozó ruhában keletkező károk megtérítése, esetleg más, a munkavállaló tulajdonát képező használati tárgyában keletkezett kár megtérítése.

A munkáltatói felelősségbiztosítások kockázatviselése általánosságban a szerződés aláírásával, illetve az ajánlat elfogadásával megegyező időpontban veszi kezdetét és az esetek többségében határozatlan időre kötik meg. A biztosítás díját az ügyfél ugyan olyan feltételekkel és körülmények mellett teljesítheti, mint bárki, bármely biztosítási szolgáltatás igénybevételekor, tehát lehet banki átutalást, csekkes fizetést választani és persze a fizetési gyakoriság tekintetében is van többféle lehetőség. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy  munkáltatói felelősségbiztosításokra vonatkozóan is van önrész, melynek mértéke a szerződésben kerül szintén meghatározásra és e részt egy adott szolgáltatás realizálódásakor a biztosító levonja a kifizetéskor.

Nem nagyon van olyan vállalkozás, cég, melynek ne érné meg munkáltatói felelősségbiztosítást kötni főleg olyan esetekben, ahol a cég tevékenysége ezt különösen indokolja. Óriási anyagi kár érhet egy munkáltatót, amikor nincs meg ez a biztosítási módozata és történik egy munkahelyi baleset, amelyből fakadóan akár milliós tételre is rúghat az az összeg, melyet ki kell dolgozója felé fizetnie. Nem is kell mást tennie, mint oldalunkon minden információt elolvasni erről a fajta szolgáltatásról, majd jól átgondolva kiválasztani, hogy melyik társaság mely konstrukcióját érzi a leginkább megfelelőnek cége számára. Egy írásbeli megbízással átháríthat ránk minden ügyintézést, nem csak felvesszük a kapcsolatot a kinézett biztosító társasággal, de egészen a szerződés kézhezvételéig mindenben támogatjuk, hogy a legjobb csomag lehessen az Öné.