biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Allianz szakmai felelősségbiztosítások

Kérjük értékeljen minket...
4.75 of 5 - 4 votes
Thank you for rating this article.

Az Allianz szakmai felelősségbiztosítások szinte minden olyan fontos területet lefednek, mely tevékenységek során elsősorban megrendelői elvárás ennek a biztosítási fajtának a megléte. A Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytatók felelősségbiztosítása olyan akár társas, akár egyéni vállalkozásoknak ajánlható, akik fedezetet kívánnak elérni azokra az esetekre, amikor szerződéses partnerüknek, vagy harmadik személynek okoznak kárt tevékenységük végzése alatt.

Kérjen árajánlatot online - itt!

Az Allianz szakmai felelősségbiztosítások közé tartozik a Tervezői felelősségbiztosítás, melyre a vonatkozó magyar jogszabály szerint jogosult építészeti műszaki tervezéssel, tervellenőrzéssel, illetve tervezői művezetéssel foglalkozó egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek köthetnek szerződést. Az ő esetükben a kockázatviselés szakmai tevékenységük során a megbízóval kötött szerződés megszegéséből okozott kár megtérítésére terjed ki.

Szakmai felelősségbiztosítást köthetnek egészségügyi szolgáltatók, akár saját nevükben egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes személyek, akár jogi-, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Az Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása olyan káreseményekre terjed ki, amikor az okozott kár a szolgáltatásban részesülő, illetve azt igénybe vevő személyt testi épségében, életében, egészségében veszélyeztetik, avagy személyes vagyonában keletkezik kár a szolgáltatás nyújtása során. A biztosítási fedezet vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kárt a biztosított ügyfél, illetve olyan valaki idézi elő, akinek magatartásáért a biztosított ugyan úgy felel, mintha a kárt saját maga okozta volna, ezen kívül a felelősségbiztosítás kiterjed azon esetekre, amikor a kárt a biztosított azzal okozza, hogy megsérti vagy megszegi az egészségügyi szolgáltatások terén érvényes szakmai szabályokat, előírásokat. Az itt felsorolt feltételek mindegyikének egy időben teljesülnie kell ahhoz, hogy a káreseményt biztosítási eseménynek lehessen minősíteni.

Az Allianz szakmai felelősségbiztosítások között találjuk a Rendezvényszervezői felelősségbiztosítást, amelyet olyan rendezvényszervezéssel foglalkozó cégeknek ajánlhatunk, akik teljes anyagi biztonsággal kívánják tevékenységüket folytatni. E szerződés birtokában a cégek által szervezett rendezvények alkalmával, vagy a szolgáltatás ideje alatt ezzel összefüggésben okozott halálesettel-, megbetegedéssel, személyi sérüléssel járó, illetve dologi-, valamint szennyezés okozta káreseményekre terjed ki a kockázatviselés.

A Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása egy kiváló megoldás azon tanácsadással foglalkozóknak, akik megbízási jogviszony keretében folytatják tevékenységüket, valamint kimondottan erre a tevékenységre azoknak az ügyvédeknek is, akik foglalkoznak közbeszerzési tanácsadással. A biztosítottak lehetnek magánszemélyek, természetes személyek, de akár szervezetek is. A Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása fedezetet biztosít olyan esetekre, amikor a tanácsadói tevékenység folytán a vállalt kötelezettség megszegése miatt a megrendelő vagyonában kár keletkezik.

Hasonlóan jó szakmai biztonságot nyújtó konstrukció a Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók felelősségbiztosítása, melyre szerződhetnek biztosítottként a független biztosításközvetítők, mint például a többes ügynökök, alkuszok, biztosítási szaktanácsadással foglalkozók. A kockázatviselés lefedi azokat az eseteket, amikor a biztosított tanácsadói tevékenysége ideje alatt a szakma szabályainak megszegése folytán megbízójának vagyoni kárt okoz.

A könyvelők, adótanácsadók sem maradnak ki a szakmai felelősségbiztosítási körből, hiszen ez is egy olyan szakma, ahol egy apró hibával is tetemes kárt okozhatunk megbízónknak. Így különösen nagy jelentőséggel bír a Könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, bérszámfejtők, társadalombiztosítási ügyintézők felelősségbiztosítása az Allianz szakmai felelősségbiztosítások sorában. Ennél a módozatnál biztosítottak lehetnek nyilvántartásába vett adószakértők, adótanácsadók, könyvelők, könyvviteli szolgáltatást végzők, társadalombiztosítási ügyintézők, kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgálattal foglalkozó társaságok, valamint bérszámfejtők és azok a gazdasági társaságok, amelyeknél ezt a tevékenységet folytató tag van, illetve olyan társaságok, melyeknél legalább egy alkalmazottnak meg van az erre irányuló képesítése. A Könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, bérszámfejtők, társadalombiztosítási ügyintézők felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a biztosítás alá eső tevékenység végzésekor elkövetett szakmai hibából eredő károkra, sőt a kockázatviselést ki lehet terjeszteni a mulasztási bírságokra is.

Az Allianz szakmai felelősségbiztosítások között a szakképzéssel foglalkozók is találnak számukra megfelelő szolgáltatást, hiszen a Gyakorlati szakképzést szervezők felelősségbiztosítása kifejezetten e szakma számára lett kifejlesztve. Biztosítottak körébe tartozhatnak szakképzést szervezők, amikor is ez a biztosítás a törvényi előírás szerint lefedi a szakképzésben részt vevő tanulók javára szóló kötelezően  megkötendő szerződést a gyakorlati képzési idő tartamára akkor, ha a szakképzést szervező ezen időtartam alatt nem rendelkezik hatályos, érvényben lévő munkáltatói felelősségbiztosítással. A csomag dologi, valamint személyi sérüléssel járó káreseményekre biztosít fedezetet azokra azon esetek tekintetében, melyek során a biztosított lebonyolítóként, vagy szervezőként a gyakorlati képzés időtartama alatt okoz kárt szakiskolai, szakképző iskolai, illetve szakmunkásképző iskolai tanulójára nézve.

Bármely szakmában tevékenykedik Ön, illetve cége, egészen biztos, hogy oldalunkra ellátogatva megtalálja a vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást. Kérjen árajánlatot online és mi több biztosító díját mutatjuk meg Önnek!