biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Biztosításnál elállás van ilyen? 14 napig igen!

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 2 votes
Thank you for rating this article.

Biztosításnál elállás van ilyen? 14 napig igen! - Távértékesítés keretében kötött kötelező biztosítástól való elállás illetve felmondási jog

A megváltozott fogyasztói szokások a minket körülvevő felgyorsult világunkban szükségessé tették a pénzügyi ágazatok szolgáltatásának szabályozását, melyről a 2005. évi XXV. törvény rendelkezik.

A szabályozás leglényegesebb eleme, hogy a távértékesítés keretében létrejött biztosítási szerződés, a szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül felmondható, azaz a szerződő élhet elállási jogával. Viszont csak a casco biztosítás esetében érvényesíthető az elállás joga, ha a biztosítási szerződés nem távértékesítés keretében jött létre.

Ha a szerződő/fogyasztó a szerződéstől való elállási jogát gyakorolta olyan módon, hogy korábban a biztosítás ellenértékét már átutalta, akkor a szolgáltató az elállásról szóló nyilatkozat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a biztosítás díját visszatéríteni.

Abban az esetben, ha részben már teljesült szolgáltatásról van szó, akkor a fogyasztó csak a még nem teljesült szolgáltatással arányos ellenértékére jogosult. A szolgáltató oldaláról nézve is, csak a szolgáltatással arányos összeg követelhető, annak mértékének megváltoztatása szankciónak minősül.

A fentieket összefoglalva a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint fogalmaz:

….” (2)A fogyasztó 6. § szerinti elállási (felmondási) jogának gyakorlása a szerződéshez kapcsolódó azon egyéb távollévők között kötött szerződést, illetve távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződést is felbontja (megszünteti), amely a szolgáltató által vagy egy harmadik fél és a szolgáltató előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.”….

Dukumentum az elállási szándék bejelentéséhez - itt letölthető