biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Felelősségbiztosítás társasházi közös képviselők részére

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 5 votes
Thank you for rating this article.


A magyar jog szabályai szerint  (a 2004. január 1-jén hatályba lépő társasházakról szóló CXXXIII. Törvény alapján)  kártérítési felelősséggel tartozik az a személy, aki a biztosítási szerződésben megnevezett társasház közös képviseletének ellátása során, illetve a társasházkezelésre irányuló valamely tevékenysége során kötelezettségét felróható módon megszegi és ezzel a

1.- társasház vagyonában,
2.- a társasház lakóinak vagyonában,
3.- a tulajdonostársak életében vagy egészségében kárt okoz.

Ne hagyjon esélyt az esetleges hibának, biztosítsa be nyugalmát a segítségünkkel!

Árajánlat kérés társasházi közös képviselők felelősségbiztosítására - Kattintson ide!

Társaságunk az ilyen szakmai hibákból adódó károkra
kínál mentesítést a kártérítési kötelezettség alól a biztosítási szerződés hatálya alatt lévő közös képviselőknek. Az alábbiakban felsorolt korlátozások mentesítik a biztosítót a kártérítési kötelezettsége alól.

A biztosító nem téríti meg
-    a biztosított társasház tűz- és robbanásveszélyes keresőfoglalkozás céljából, azzal kapcsolatban keletkezett károkat,
-    a  tüntetéssel, sztrájkkal, tömegmegmozdulással, zavargással, terrorcselekménnyel, katonai gyakorlattal, polgárháborúval, háborúval, harci cselekményekkel ¬* összefüggésben keletkező,
-    valamint a radioaktív szennyezéssel, nukleális eseményekkel kapcsolatos károkat.
*a Magyar Köztársaság területén, illetve azon kívül más országok ellen folytatott fegyveres harc

Továbbá nem terjed ki a biztosítás:

-a bűncselekménnyel okozott károkra,
-a vagyontárgyak elvesztéséből, eltulajdonításából eredő károkra,
-a pénzkezelés, bankszámlaforgalom, elektronikus fizetőeszköz, elektronikus aláírás, számviteli és pénzügyi bizonylatok alkalmazásával, kezelésével, őrzésével, nyilvántartásával kapcsolatban elkövetett mulasztás miatt bekövetkezett károkra,
-az adatvédelmi és titokvédelmi szabályok megsértéséből eredő károkra,
-a munkáltatói felelősségbiztosítással összefüggésben keletkezett károkra,
-a gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben keletkezett károkra,
-a biztosított és hozzátartozói között keletkezett károkra,
-az állam ellen is érvényesíthető, a jogszabály alapján megtérülő károkat,
-a biztosított képviselő számítógépes rendszerében keletkező, jogtalan behatolásból vagy felhasználásból eredő károkra,
-a biztosított más keresőfoglalkozása vagy iparszerű tevékenysége során keletkezett károkra,
-a folyamatos környezetszennyezésből eredő károkra,
-a jogszabályban, illetve más előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végzett munkából eredő károkra,
-azokra a károkra, amik hatósági engedélyhez kötött tevékenységek  engedély nélküli végzése, ill. azokkal okozati összefüggésben keletkeztek,
-a szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt , a jogszabályban meghatározott felelősségnél szigorúbb helytállási kötelezettségen alapuló kárigényekre,
-az elmaradt vagyoni előny jogcímén érvényesített károkra,
-a biztosított és károsult közötti elévült jogviszonyból eredő kárra,
-azokra a károkra, amelyek  nem megfelelő épületfentartási tevékenységekből erednek ( amennyiben a társasház döntéshozó képviselete nem járult hozzá a javításhoz vagy felújításhoz)
-a közös képviselet ellátásával vagy a társasházkezeléssel összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkra,
-a közgyűlési határozat ellenére a társasház biztosítási védelmének elmulasztásából vagy nem megfelelő biztosítási szerződés megkötéséből eredő károkra,
-illetve azokra a károkra, amelyek a közüzemi szolgáltatás leállásából, szüneteléséből, valamint a közüzemi szolgáltatás nem megfelelő teljesítéséből erednek, amennyiben a közös képviselő az előzetes tájékoztatást bizonyíthatóan megtette.

Kérdéseivel, ajánlatkérésével, kérem forduljon hozzánk bizalommal!