biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Generali Jogvédelmi biztosítás

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 3 votes
Thank you for rating this article.

A Generali Jogvédelem biztosításoknak azokban az esetekben van nagy jelentősége, amikor magánszemélyként valaki jogi problémával kerül szembe, vagy egy peres eljárás résztvevőjévé válik. A szolgáltatással a mindennapokban gyakran előforduló kockázatokra nyújt fedezetet. A többféle csomag között például önálló konstrukció a Juris jogvédelmi biztosítás, mely a jogvédelmen felül még felelősségbiztosítást is magában foglal, sőt akkor is hasznos, amikor munkavállalói minőségben érvalakit jogsérelem.

Online árajánlat kérés itt!

Sokrétű fedezetet foglal magában a konstrukció, akár lakásvásárlás, akár bármely más biztosítási szerződés tulajdonosaként, vagy egy ingatlan bérlőjeként bírósági perre kerül sor, a szerződésnek igen nagy hasznát lehet venni, mert a módozat a szerződött biztosítási összeg keretén belül fedezetet biztosít a hatósági, bírósági eljárások illetékére vonatkozóan, sőt e mellé még az ügyvédi védelemre vonatkozóan is ajánlatot tesz a biztosító.

A Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás önmagában is köthető szolgáltatás, mely a biztosított jogait hivatott maximálisan védeni, mégpedig úgy, hogy amennyiben magánemberként, vagy mint munkavállalóként olyan kárt okoz, melyért a vonatkozó jogszabályok alapján teljes kártérítési felelősséget kell viselnie, a szerződés értelmében felmentést élvez a kár megfizetése alól.

A Jogvédelmi biztosítás háttereként szolgál több fontos tényező, mint hogy a Generali a szerződött összeg erejéig fedezi a jogi procedúra költségeit, mint az eljárási illetékek, végrehajtási költségek, ügyvédek díja,esetleges szakvélemények díja.

A szolgáltatáson belül a FamilyCare családi jogvédelmi biztosítás és felelősségbiztosítás a magánéleti vitás, peres eseményekre terjeszt ki fedezetet, így ide tartozik a szerződéses jogvédelem, például egy jármű adásvételével összefüggésben, az ingatlan jogvédelem, a személyiségi jogok védelme, termékfelelősségi-, és kártérítési jogvédelem, büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem, az öröklési jogvédelem, munkajogi-, szociális és társadalombiztosítási jogvédelem, valamint az általános jogi tanácsadás védelem. A konstrukció magában foglalja az eljárásokkal összefüggő utazási költségek, jogi eljárási költségek, végrehajtással kapcsolatos költségek fedezetét, sőt amennyiben a biztosított lenne kötelezve az ellenérdekű fél költségeinek megfizetésére,azt is. Ebbe a módozatba bele van foglalva az eseteleges fordítási díj, biztosíték és óvadék összege, valamint ha szükséges igénybe venni független szakértőt, az általa elkészített dokumentáció költsége is.

A Generali jogvédelmi biztosítás egyik igen jól összeállított csomagja a Családi felelősségbiztosítás, melynek birtokában fedezetre számíthat az ügyfél egy általa személyi sérülést, vagy dologi kárt okozó esemény során, hisz a kockázatviselés ezekre az eseményekre is kiterjed. Így ezen belül a biztosító átvállalja az alábbi költségek megfizetését: a biztosított féllel szemben támasztott társadalombiztosítási térítési igényeket, a károsult olyan vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését, melyért a biztosított tartozik kártérítési kötelezettséggel, a felmerülő jogvédelmi, per- és kamatköltségeket, valamint a biztosított részéről jogos kárenyhítési költségeket is.

Lehetőség van a Családi jogvédelem biztosítás kötésére, de ez a modul nem önálló, hanem a Generáli Házőrző családi otthonbiztosításhoz kiegészítőként köthető. A Házőrző biztosítás a család ingatlanára és ingóságaira vonatkozóan jelent biztonságos fedezetet, az e mellé választható Családi jogvédelem biztosítással pedig a kockázatviselés kiterjeszthető a peres, jogi ügyek során felmerülő problémák anyagi fedezetére, költségeire.

Az AutósTárs jogvédelmi biztosítás szintén kiegészítőként választható a kötelező biztosítás mellé, ezzel sokféle nem várt, nem is ismert magas költségtől megkímélhetjük magunkat egy káresemény megtörténtekor. Az ilyenkor fellépő jogi viták bírósági tárgyalása, az eljárás sokba kerülhet, ha például közlekedési szabálysértést követünk el, vagy súlyosabb esetben személyi sérülést okozunk. Az AutósTárs jogvédelmi biztosítással lehetőséget teremtünk magunknak arra, hogy megfelelő ügyvédi, jogi segítséget kapjunk és ezek költségeinek megtérítésére is vonatkozik a fedezet.

Szintén hasznos lehet a Kártérítési jogvédelemre való szerződés, melynek kockázatviselése egyformán tartalmazza a részünkre okozott és az általunk okozott károk esetében felmerülő kártérítési igények összegét. Ugyan ilyen jó modul a Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem, amely az ügyféllel szemben a gondatlanságból elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatti eljárások, perek során nyújt hathatós segítséget.

A Szerződéses jogvédelemnek akkor vehetjük hasznát, amikor egy polgári jogi szerződés alapján kívánjuk igényeinket érvényre juttatni, vagy azokat elhárítani. Jogvédelmi biztosítás köthető ezen kívül a  jogosítvánnyal és minden más gépjármű okmánnyal összefüggő ügyre, a perek, jogviták költségeinek fedezésére. Érdekes konstrukció az Előzetes képviselet jogvédelme, mely többek között a biztosított védelmét szolgálja akkor, ha neki okoznak nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket.

A Generali Jogvédelmi biztosítás szerződését online módon alkusz cégünk közreműködésével gyorsan és egyszerűen megkötheti, s amint elkészült a szerződés és a kötvény kiállítsa, bár mikor történik egy esemény, a legfontosabb, hogy a kár bejelentése 15 napon belül megtörténjen. Lényeges tudnivaló, hogy egy jogvédelmi biztosítás alá tartozó esemény bejelentését követően,tehát amikor az ügyfél igénybe kívánja venni a szolgáltatást, minden oda vonatkozó, rendelkezésre álló iratot csatolni kell a bejelentés mellé.