biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Generali Szállítmánybiztosítások

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 3 votes
Thank you for rating this article.

Amíg egy rakomány két állomás között gazdát cserél rengeteg veszély leselkedhet, legyen az akár lopás, elveszés, rongálódás és ráadásul megtörténhet ez a hajón, repülőn, kamionon, vagy vonattal történő szállítás során is. Egy ilyen esetben hatalmas kár keletkezhet és természetesen ezt a kárt a szállítmányozó kell megfizesse, mivel az áru átvételekor azért teljes felelősséget kell vállalnia. Nagyon sokat számíthat tehát, amikor a fuvarozó rendelkezik a Generali Szállítmánybiztosítások szerződésével. A szolgáltatáson belül több konstrukció ismert, köthető biztosítás kifejezetten nemzetközi szállítmányozásra, belföldi egy utas szállítmányozásra, vagy akár keretszerződésként is, tehergépjárművel történő fuvarozásra, de kiállításra is,tetszés szerint felelősségbiztosítással kombinálva.

Online árajánlat kérés itt!

A Nemzetközi szállítmánybiztosítás tulajdonképpen lefedez minden olyan fuvarozást, mely nemzetközi szállítmányozásnak számít, függetlenül a szállítás útvonalától és módjától. A csomag legfőbb eleme,-,  hogy a fuvarozott áru tulajdonosának érdekeit képviselje, így a kockázatviselés kiterjed a normál szállítási folyamat során történő balesetből, vagy véletlenül bekövetkezett károkra. Nemzetközi szállítmánybiztosítást köthet minden olyan hazai vállalkozó és árutulajdonos, aki érdekelt az általa fuvarozott rakomány megóvásában, A Nemzetközi szállítmánybiztosítás esetén kétféle csomag ismert, az egyutas-, vagy keretszerződés. Az egyutas szerződést egy nevesített szállítmányra vonatkozóan, egy  adott útvonal tekintetében lehetséges megkötni, ebben az esetben a biztosításdíja függ a szállítás útvonalától, a biztosított szállítmány jellegétől, a szállítmányozás módjától, attól, hogy az áru használt vagy új, a csomagolás módjától, a fedezet választott nagyságától és attól is,hogy mekkora az egész éves áruforgalom nagysága. A keretszerződéssel az egész éves áruforgalmat lehetséges biztosítás alá vonni, a teljes éves import és exportforgalomra vonatkozóan. A keretszállítmányozási biztosítási díj meghatározói megegyeznek a az egyutas biztosításbál figyelembe vett tényezőkkel. A Generali szállítmánybiztosítással a biztosított fedezetre tehet szert FPA, WA vagy WPA,  illetve All -risk formában.

A tehergépjárművel folytatott áruszállítások biztosításával a biztosító kockázatviselése magában foglalja a tűz, villámcsapás, robbanás okozta károkat, szállítóeszközt érő balesetsorán előforduló károkat, vihar, földrengés, sziklaomlás, vagy építmények és hidak beomlásával keletkező károkat. Az alap mellé ebben az esetben is választhatók különféle pót kockázatokra fedezetek, mint a törés-, ki- és berakodási veszélyek, rablás lopás, részlopás, szóródás, zsákszakadás, kicsorgás elleni fedezet.

A nemzetközi biztosítás mellett nyilvánvalóan köthető Belföldi egyutas és keretszállítmányozási biztosítás, mely megkötésével tulajdonképpen bármely belföldön történő szállítmányozás biztosítható. Ebben az esetben sem függ a biztosítás lehetősége sem a szállítási úttól, sem pedig a fuvarozás módjától. A kockázatok megegyeznek a nemzetközi szállítmánybiztosításnál megismertekkel, sőt ebben a konstrukcióban is szerződni lehet egyutas, illetve keretbiztosításra. Az alapfedezet magában foglalja a  vihar-, tűz-, villámcsapás révén bekövetkező károk megtérítését és ez a módozat is bővíthető törés,rablás, lopás,öngyulladás, kőomlás, zsákszakadás révén keletkező káreseményekre.

Érdekes vállalkozásbarát csomag a Kiállítás biztosítás, amely szolgáltatással a biztosított ügyfél kártérítésre számíthat vásárokon, ipari kiállításokon való részvételkor a kiállított és biztosítás alá vont vagyontárgyakra vonatkozóan, illetve a kiállítás ideje alatt, valamint az ezzel összefüggő szállítmányozások során történő káreseményekre. A csomag akár belföldi, akár nemzetközi kiállításokra is igénybe vehető, és ezzel a fedezettel védve lesznek a vagyontárgyak természeti katasztrófák, tűz, robbanás, villámcsapás folytán előforduló károkra. Ez az alapkockázati kör szélesíthető vezetékes víz okozta káreseményekre, lopás, rablás, törés esetére, ezen felül ami nagyon fontos, hogy kiterjeszthető a kockázatviselés a kiállítási hely és a kiinduló állomás közötti oda-vissza szállítás idejére fuvareszközt érő villámcsapás-, tűz-, robbanáskár miatt bekövetkező eseményekre.

A Generali Szállítmánybiztosítások sorában található a SZTRÁDA árufuvarozói felelősségbiztosítás is mint balesetbiztosítás, BÁF, CMR, vagy kezesi biztosítás formájában. E modul értelmében a Generali a biztosított szállítmányozó helyett átvállalja és teljesíti azokat a kártérítéseket, amelyeket a fuvarozás során az áruféleségekben keletkező károkra tekintettel a CMR-Egyezmény szerint a fuvarozónak meg kell térítenie. A felelősségbiztosítás fedezete kiterjed egész Európára ide értve Törökországot ázsiai részét is, valamint Írországot és Angliát is. Kizárólag egyedi megállapodás szerint terjeszthető ki Belorusszia, Ukrajna, valamint Oroszország területeire. Ezt a szolgáltatást átalányrendszerrel lehet kötni, a biztosítási díjat az elvégzett fuvarfeladatok mennyisége nem befolyásolja, így a fuvardíj bevételek bejelentése nem is kötelező. A díj a szállítóeszközük jellegétől és számától függ, szerződő fél lehet bármelyik itthon bejegyzett vállalkozás, mely jogosult nemzetközi árufuvarozás végzésére, a kifizetett kártérítési összeg nagysága pedig  a CMR-Egyezmény szerint meghatározott kárlimit mértékétől és a szerződésben lefektetett káreseményenkénti limittől függően alakul.

A Generali Szállítmányozói felelősségbiztosítás keretében a biztosító átvállalja a biztosított ügyfél fuvarozói tevékenysége közben fellépő őt terhelő károk megtérítését. Olyan káresemények értendők ide, melyeket a fuvarozó idéz elő szállítmányozói tevékenysége során és közben megbízójára nézve kárt okoz. A Szállítmányozói felelősségbiztosításra szerződést köthet minden hazánkban bejegyzett vállalkozó, cég, mely jogosultsággal bír szállítmányozói tevékenységre vonatkozóan. A módozatban a kártérítési limitek éves limitre nézve és káreseményekre vonatkozóan is megválaszthatók.