biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Kettős nyelvű, kétnyelvű adásvételi szerződés minta letöltés

Kérjük értékeljen minket...
4.44 of 5 - 9 votes
Thank you for rating this article.

Alapvető kritériumoknak kell megfelelnie a külföldről behozott autót kísérő adásvételi szerződésnek ahhoz, hogy az autó honosítási és forgalomba helyezési eljárása, valamint a kötelező biztosítás kötés végbemehessen annak érdekében, hogy a behozott autónk legálisan használhatóvá váljék.


Kötelező biztosítása díjkalkulátor - 11 biztosító egy helyen!

Jelenleg,
a hatályos magyar jogi szabályozás nem határoz meg egy egységesen követendő alaki és formai sablont, azonban mint minden polgárjogi aktus keretében a felek egyező akaratából létrejött szerződés érvényességének -így a gépjármű adásvételi szerződésnek is- elengedhetetlen tartalmi kellékei vannak.

- A szerződés alanyainak, azaz a vevő és az eladó teljes neve és személyes adatai [születési hely, -idő, lakcím, személyi azonosító okmány száma, (anyja neve: a magyar magánszemélyek esetén)]
- A szerződés tárgyát képező gépjármű adatai [márka, típus, gyártás időpontja, alvázszáma, színe, teljesítménye]
- A gépjármű vételára
- Tartalmára vonatkozóan, az adásvételi szerződésből egyértelműen ki kell, hogy derüljön, hogy a szerződés megkötésének célja: a fent jelölt gépjármű tulajdonjogának átruházása
- A szerződés megkötésének helye, ideje
- A szerződés alanyainak (vevő, eladó) sajátkezű aláírása
- Nincs kikötés arra vonatkozóan, hogy a szerződés géppel, vagy kézzel íródjon, azonban az olvashatóság elvárt. Több nyelven is készíthető adásvételi szerződés, de a magyar hatóságok -a honosítási eljárás során- csak a magyar nyelvű verziót tudják felhasználni, ha az, nem köti semmilyen feltételhez a vagyonátruházást.
- Az esetlegesen kialakult jogvita rendezésére azon állam bírósága jogosult, amelynek illetékességi területén a szerződés létrejött (azaz, ahol azt aláírták), ha a szerződésben nem határozták meg, hogy a vitarendezés melyik ország jogszabályai szerint történjen.

Kettős nyelvű letölthető adásvételi szerződés minták:

angol - magyar

német - magyar

olasz - magyar

francia - magyar