biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

KGFB kiegészítő termék: Vadkár biztosítás

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 5 votes
Thank you for rating this article.

A KGFB kiegészítő termékeknek ma már számtalan formája, fajtája ismert, egy szerződéskötés során érdemes széles körben áttekinteni azokat és jól megfontolni, melyiket válasszuk. A KGFB kiegészítő termékek között az utóbbi években igen közkedvelt a Vadkár biztosítás, mely a népszerűségi listán a harmadik helyet foglalja el.

Vadkár biztosítás árajánlat kérésért kattintson ide!

Vadkár Biztosítás éves díja: 5.700.- Ft / 365 nap
Szolgáltató Biztosító: Mapfre Asistencia

Feltételek:

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD -
VADKÁR BIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. cikkely

Jelen szerződés alkalmazásában az Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteken túl:
Baleset: olyan erőszakos, hirtelen külső hatás, amely a Biztosított szándékán kívül állt.

Biztosítás alá nem vonható járművek:
- 15 évnél idősebb gépjárművek.
- Sofőrrel, vagy anélkül bérelt autók (taxik, bérautók).
- Közszolgáltatást végző járművek (mentők, rendőrségi vagy tűzoltóautók, oktatójárművek, temetkezési járművek, stb.).
- Akár amatőr, akár hivatásos sportversenyeken, azokra való felkészülésre használt gépkocsik, még ha ez a használat eseti jellegű is.
- olyan gépjárművek, amelyeken a gyár elhagyását követően a meghajtást, felfüggesztést vagy az áttételi rendszert érintő módosításokat vagy változtatásokat végeztek.

Biztosított jármű: A Biztosítási Szerződésben foglalt biztosítási fedezet alá vonható minden olyan gépjármű, amely a fenti kizárások közül egyik feltételnek sem felel meg, továbbá:
- Magyarországon tartják nyilván.
- Forgalmi engedély szerint személygépkocsi M1 vagy tehergépjármű N1, össztömege kevesebb, mint 3.500 kg, a mindenkori érvényben lévő jogszabályoknak megfelel.

Biztosítási esemény: a biztosított jármű közúton, vaddal történő baleseti jellegű ütközése következtében bekövetkező, műszakilag azonosítható sérülése.

Önrész: a Biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási összeg azon része, melyet a Biztosított önmaga visel. Önrész minden biztosítási esemény bekövetkeztekor, de eseményenként csak egyszeri alkalommal fizetendő a Biztosított által. Az önrész beleértendő ezen Feltételekben foglalt maximális kártérítési összegekbe.

Vad: A 7/2010 (II.2) FVM rendelet 1§-ában felsorolt állatok.

Területi hatály: Magyarország területe.
Mapfre Asistencia Szélvédő és Vadkár Biztosítás Általános és Különös Szerződési Feltétételek MANRWSASZF001

Érvényes 2015. szeptember 1-től.

II. A BIZTOSÍTÁS TARTALMA

2. cikkely - A Biztosító szolgáltatása: Biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosító megtéríti a Biztosított részére a biztosított jármű sérülésének javítását, a 3. cikkelyben foglalt maximális térítési összeg és önrész figyelembe vételével.

3. cikkely

1. A biztosítás tartama alatt az értékcsökkenési módozat alkalmazása mellett a Biztosító kárenyhítési szolgáltatásának teljes értéke nem haladhatja meg a szerződött jármű kárkori, Eurotax rendszerben meghatározott eladási ár szerinti értékét.
2. A biztosítás tartama alatt az értékcsökkenési módozat alkalmazása mellett végzett javítások, cserék gazdasági határértéke:
Biztosítási eseményenként a Biztosító szolgáltatásának felső határa: bruttó 300 000 forint. A biztosítás tartama alatt a Biztosító szolgáltatásának felső határa: bruttó 500 000 forint.
3. A Biztosító a térítések összegét úgy állapítja meg, hogy a javítóműhely előzetes árajánlata alapján az alkatrészek árát, valamint a munkadíjakat 15 százalék önrésszel csökkenti.

III. KÁRTÉRÍTÉS

4. cikkely
A biztosítási eseményt egy munkanapon belül be kell jelenteni a Biztosítónál és a területileg illetékes vadgazdálkodási társaságnak. A bejelentés elmulasztása a Biztosító mentesüléséhez vezethet! A bejelentést a következő telefonszámon lehet megtenni: (06 40) 200 521.

A kárelbíráláshoz az alábbi dokumentumok hiánytalan becsatolása szükséges:

1. kárbejelentő lap,
2. fényképek a sérült elemekről (a sérülés azonosítására alkalmas minőségben, és látószögben) legalább 3 db,
3. fényképek a biztosított járműről a kárhelyszínen a forgalmi rendszám azonosíthatóságával, legalább 3 db,
4. A vadgazdálkodási társaság jegyzőkönyve,
5. biztosított jármű forgalmi engedélye,
6. gépjármű káreseménykori vezetőjének vezetői engedélye,
7. Casco biztosítás adatai, amennyiben a biztosított jármű casco biztosítással fedezett,
8. rendőrségi jegyzőkönyv (amennyiben készült),
9. A javítást végző műhely szakvéleménye a javításáról készült részletes ajánlata.

A Biztosító előzetes írásos engedélye nélkül a biztosított járművön végzett javítások, cserék nem fedezettek. Amikor a Biztosítóhoz kárelbíráláshoz szükséges dokumentumok hiánytalanul beérkeztek, Biztosítónak egy munkanap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy elbírálja a kárigényt, vagy kijelöljön egy kárszakértőt. A kárszakértő két munkanapon belül megvizsgálja a biztosított járművet, majd a kárszakértő jelentése alapján, a Biztosító engedélyezi vagy elutasítja a javítást egy munkanapon belül. Javítóműhelyt Biztosító minden esetben tájékoztatja a kárrendezés folyamatáról.
A javítások elkészülte után a Biztosító a következő ügymenetet követi:

Mapfre Asistencia Szélvédő és Vadkár Biztosítás Általános és Különös Szerződési Feltétételek MANRWSASZF001
Érvényes 2015. szeptember 1-től.

A javítóműhely az elfogadott javítási költségeket a Biztosított nevére számlázza ki, és megküldi a Biztosítónak. A Biztosító a javítóműhely felé fennálló fizetési kötelezettségét banki átutalással teljesíti a számlán megjelölt fizetési határidőre, amikor az engedélyezett és érvényes károkról szóló számla hozzá megérkezett. A kifizetés a Biztosító által engedélyezett minden kár költségét tartalmazza.

IV. KÜLÖNLEGES KIZÁRÁSOK

5. cikkely
1. Általános elhasználódás, elkopás, korrózió miatti javítások és cserék.
2. Azok a károk, amelyek abból adódnak, hogy a Biztosított a KRESZ rendelkezéseit, szabályait nem tartotta be.
3. Bármely hibás munkavégzés, anyaghiba vagy javítási hiba következtében fellépő károk.
4. Mindazon javítások, károk, megrongálódások vagy kötelezettségek, amelyek más meglévő felelősség alapján kárigényként számolhatók el.
5. Visszaélés, eredményeként, valamint szándékos, jogellenes, szabálysértő vagy gondatlan cselekedet vagy mulasztás következtében fellépő kár vagy megrongálódás.
6. A biztosított jármű a biztosítási esemény időpontjában forgalmi engedélye lejárt, vagy a biztosított járművet a forgalomból kivonták.
7. A gépjárművet érvényes gépjármű vezetői engedély nélkül vezették.

A Vadkár biztosítás
fedezetet nyújt minden olyan káresetsorán, melyet vad okoz a gépjárműben, rossz esetben a sofőr, vagy utasai egészségében. Az ilyen események során ellépő javítási, orvosi költségeket téríti meg a konstrukció. Mindenképpen megfontolandó tehát ennek a kiegészítőnek a választása, hisz havonta pár ezer forintnál nem kerül többe és ha szükségessé válik a vadkár biztosítás okozta fedezet igénybevétele, azzal a bajban legalább anyagi téren sokat megspórolhatunk. Különösen érdemes azoknak az autósoknak Vadkár biztosítást kötni, mint KGFB kiegészítő termék, akik a tavaszi – nyári időszakban sokat autóznak és azoknak is, akik erdős, vadak által feltétezhetően „lakott” területen közlekednek nap mint nap.

Hazánk változó éghajlati körülményei, a gyorsan változó időjárási viszonyok nagymértékben befolyásolják az erdeinkben előforduló állatok viselkedését, A vadak kiszámíthatatlanná válnak és manapság már nem csak a megszokott évszakokban lehet rá számítani, hogy felbukkannak az utakon váratlanul, hirtelen az autó elé ugorva.

Természetesen mint KGFB kiegészítő termék – a Vadkár biztosítás önmagában nem véd meg bennünket a balesettől, e mellett körültekintően, óvatosan kell az adott helyeken főként az egyes vadak párzási időszakában közlekedni, számolva a lehetőséggel, hogy egy őz vagy vaddisznó bármikor kiugorhat elénk annak ellenére, hogy a legtöbb veszélyeztetett helyen már elhelyeztek vadkorlátot. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy évről évre nő a vadkárral kapcsolatos bejelentések száma, így feltétlenül fontos, hogy igazán nem nagy összegért kössünk kiegészítőként a kötelező mellé Vadkár biztosítást is.

Akinek szerencséjére még nem volt része egy ilyesfajta balesetben, az talán fel sem tudja mérni, mekkora kárt tud okozni egy felbukkanó, autó elé ugró vad, hiszen az országúton haladó autó elég nagy sebességgel halad, amikor a vad szinte teljes erőből nekicsapódhat. A jármű ilyenkor legalább akkora ütközésnek van kitéve, mintha például hatvan kilométeres sebességgel beleszaladna egy kőfalba. Márpedig ilyen helyzetben a kőfal többnyire nem bírja állni az ütközést és leomlik.

A KGFB önmagában tudjuk, hogy nem fizet a saját hibás károkra, ezért van hatalmas értéke, ha van mellette egy kiegészítő Vadkár biztosítás. Egy vadkár okozta balesetben csak a gépkocsit milliós nagyságrendű kár érheti, ezen felül, ha még személyi sérülés is történik, az orvosi kezelés költsége is erre rárakódhat. Kifizetődő minden esetben a Vadkár igen alacsony díját még kigazdálkodni, mert szükség esetén a biztosító ennek az összegnek nagyobb részét megtéríti.