biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Ügyvezetők, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása - D&O

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 2 votes
Thank you for rating this article.

A D&O biztosítás egy olyan konstrukció, melyet vezető tisztségviselők, ügyvezetők köthetnek felelősségbiztosításként olyan esetekre, mint például amikor felszámolók, üzletfelek, munkavállalók, külső tanácsadók, felügyeleti hatóságok, részvényesek, vagy akár bármely harmadik személy kárigénnyel él a társasággal szemben. Ezekért a károkért ugyanis a vonatkozó jogszabályok értelmében a ügyvezető, a vezető tisztségviselő kártérítési felelősséget kell vállaljon.

Árajánlat kérés D&O biztosításra itt!

A D&O felelősségbiztosítás fedezete ráadásul nem csak a kárigények fedezésére terjed ki, hanem ezen felül a vezető tisztségviselő jogi képviseletének díjára is, sőt még más egyéb költségek megtérítésére is, mint a csődtörvény módosítása miatti felelősség, családtagok és örökösök kártérítési perei ellen, hatósági vizsgálatok költségeire, jogvédelemre a környezetszennyezési károkkal kapcsolatosan, a biztosítási időszak alatt felmerülő múltbeli tevékenység felelősségére. Ami pedig nagyon fontos jellemzője a módozatnak, hogy távozó vezetőkre tekintettel is kiterjeszthető, ami azt jelenti, hogy a felelős vezető cégtől való távozása után sem szűnik meg a felelőssége.

Egy, akár a döntés meghozatalához képest későbbi időpontban is bárkivel megeshet, hogy rá kell jöjjön, vezetőként nem a jó döntést hozta meg egy adott helyzetben. Nincs azonban szükség arra,  hogy ezek miatt a váratlan és kellemetlen helyzetek miatt egy ügyvezető, vezető tisztségviselő kockáztassa a vállalkozás, cég vagyonát, sőt a 2014. március 16.-án életbe lépő új Ptk., szerint még saját vagyonát is, hiszen ezen veszélyhelyzetek elhárítására szolgál az ügyvezetők, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása, a D&O biztosítás. Ennek a módosításnak ugyanis a Ptk.-ban az a legfontosabb következménye, hogy az új törvény módot ad arra, hogy a károsult harmadik fél – mint munkavállaló, hitelező vagy beszállító – ne csak a társaság felé élhessen kártérítési igénnyel, hanem közvetlenül a vezető tisztségviselő, ügyvezető felé is. Tehát igen nagy fontossággal bír ez után főként a felelősségbiztosítás, mert a törvény változása után a vezető tisztségviselők, mint magánszemélyek közvetlen módon is perelhetőek lesznek, amennyiben az általuk vezetett cég tekintetében károkozás feltételezhető.

A legkézenfekvőbb és leginkább biztonságot nyújtó felelősségbiztosítás ezen esetekre a D&O biztosítás – azaz a Directors and Officers felelősségbiztosítás – lesz, mert e konstrukció adhatja a legmegbízhatóbb és leginkább megnyugtató biztonságot a felmerülő követelések esetén, legyenek azok akár jogosak, vagy jogtalanok. Ennek a biztosításnak a megkötésekor a cég és ezzel a vezető tisztségviselők is védekezni tudnak a végvezető személyét érintően az esetleg kötelességszegés címen felmerülő kárigények ellen. Ráadásul ez a fajta felelősségbiztosítás harmadik fél kártérítési igényén felül a saját vállalat részéről benyújtott kárigények esetén is védelmet nyújt.

A D&O felelősségbiztosítás ügyvezetőkre, vezető tisztségviselőkre vonatkozóan mikro-, kis-, illetve középvállalkozások tekintetében egyformán megköthető és természetesen iparági megkötés sincs. A biztosítási fedezet már akár nyolcvan ezer forint éves díjjal elérhető, sőt a kifizetőd voltát az is bizonyítja, hogy egy okozott kár megtérítésén túl a fedezet a védekezi kiadásokra is vonatkozik. Márpedig köztudott, hogy egy jó ügyvéd díja az éves biztosítási díj többszöröse is lehet.

Az ügyvezetők, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása egy igen kiváló lehetőség arra, hogy aki egy vállalat, vállalkozás élén áll és hatalmas felelősség terheli nem csak a cég vezetését, hanem egy sajnálatos módon felmerülő kárigény megtérítését illetően is, az teljes biztonságban tudhassa cége és személyes vagyonát egyformán. Mindannyian emberek vagyunk, a cégvezetők is, tehát soha nem lehet úgy hozzáállni egy vállalat vezetőjének dolgokhoz, hogy ő nem hozhat rossz döntést, őt és a vállalatát semmilyen kár nem érheti. Aki dolgozik, az hibázhat is, ez teljesen emberi dolog, egy vezető ugyan úgy melléfoghat egy döntéssel – minden rosszakarat nélkül -, mint bármelyik dolgozója.

Amit nem szabad elfelejteni a biztosítás megkötése idején, hogy egy kisebb létszámú és kisebb vagyonú cég ugyan akkora felelősséggel tartozik károkozás esetén, mint egy nagyvállalat, hiszen a ma érvényben lévő jogszabályok és rendelkezések alapján ez így működik, vagyis a felelősségvállalás nagysága nem függ a cég méretétől.

Oldalunkra belépve máris áttekinthető a D&O felelősségbiztosítás teljes egésze, az összes lényeges információhoz itt azonnal hozzáférhet bárki. A kalkulátor használatával pár perc alatt ki lehet számítani, hogy az adott cégre milyen tartalommal és milyen anyagi feltételekkel lehet biztosítás kötni. Arról nem is beszélve, hogy amint sikerült választani, azonnal online módon a konstrukciót rajtunk keresztül már meg is lehet kötni. Nincs több álmatlan éjszaka, ha ön egy cég vezetője, vezető tisztségviselője, ez után nyugodtan alhat.

Március 15.-ével életbe lépett az új Ptk., mely többek között kiterjed a cégvezetők felelősségvállalására is. Ennek alapján ettől kezdve a cég által okozott károkért ezen túl a vállalatvezető és a vezető tisztségviselő is felel, mégpedig a saját vagyonával. E miatt a biztosítóknál is megindulhat egy nagyobb roham, hiszen egészen biztos, hogy sok vállalatvezető be fogja látni, hogy nagy szüksége van az ügyvezetők, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítására. Az új törvény értelmében a jövőben egy biztosítási ügy kapcsán az ügyvezető és a vezető tisztségviselők saját vagyonát is végrehajtás alá lehet vonni, amennyiben az általuk vezetett vállalkozás (kft, vagy zrt esetén) akár egy alkalmazottnak, akár egy beszállítónak, vagy bármely másik félnek kárt okoz.

Az ügyvezetők, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása (D&O biztosítás) az okozott kárösszegek megtérítésén felül is biztosít védelmet, így többek között védelmet nyújt például olyan esetekre, amikor a vállalkozást valótlan, megalapozottság nélküli véd éri, megsértik a jó hírnevüket, hisz ilyenkor kiterjed a felelősségbiztosítás a pereskedés költségeire is. Természetesen fedezet alá vonható a cégvezető és a vezető tisztségviselők minden személyes vagyona, így az ingatlanjaik, megtakarításaik és minden, ami veszélybe kerülhet olyan esetben, ha kárt okoznak és e miatt felelősségre vonhatóak. A D&O felelősségbiztosítás szerződése kiterjed az esetleges hatósági vizsgálatok költségeire, mivel a legkiválóbban működő cégnél is megtörténhet, hogy egy elégedetlen ügyfél, vagy akár munkavállaló panaszt emel ellene, melynek eredményeként le kell folytatni különféle hatósági vizsgálatokat is. Ugyan így kiterjed a kockázatviselés az adott felügyeleti szervek, vagy hatóságok részéről kiszabott büntetések költségeire is, valamint egy büntető eljárás során az ügyvédi- és perköltségekre is.

Mivel az új Ptk. szerint ezen túl a családi vállalkozások élén álló cégvezetőket is terheli a saját vagyonukra kiterjedő felelősségvállalás, ezért elképzelhetően ezek a vállalkozások is nagy számban érdeklődnek majd az ügyvezetők, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása iránt, hiszen nekik még sokkal több a vesztenivalójuk.

Ez a fajta felelősségbiztosítás tulajdonképpen egy olyan pénzügyi keretösszeget ad háttérül a cég vezetői részére, melyet egy sajnálatos okozott kár esetén szabadon fel tudnak használni a károk megtérítése mellett a jogi védekezés díjaira, valamint minden olyan kárösszeg fedezeteként is szolgál, melyet a vezető tisztségviselő, ügyvezető magánvagyonára terhelhetnek. A biztosítás megkötése igen jelentős megnyugvást jelenthet, hisz minden rossz szándék nélkül is megtörténhet, hogy egy vezető nem megfelelő döntést hoz bizonyos esetben és ezzel komoly pénzügyi veszteséget okozhat másoknak és ezzel már veszélybe is sodorta saját személyes vagyonát. Épp ezért fontos tudni, hogy a fedezet a fentieken kívül vonatkozik például arra az esetre, amikor egy munkavállalót a munkáltatói jogok gyakorlásából eredően ér kár, vagy bármely hibásnak mondható vállalatvezetési gyakorlat nyomán keletkező kár során, de ide sorolható a tulajdonosok részéről a vállalat vezetőjével szemben támasztott károk megtérítése is, sőt cégek felvásárlása, vagy összeolvasztása idején előforduló veszteségekre is biztosítva van, aki ezt a konstrukciót birtokolja.

Azok az ügyvezetők, vezető beosztású emberek, akik már felismerték e konstrukció előnyeit, jól tudják, hogy akkor is megéri megkötni, ha netán anyagilag ez nagyobb megterhelést is jelent a cég számára, mert amennyiben történik egy biztosítási esemény, akár a saját vagyonuk nagy része is rámehet erre, ha nincs felelősségbiztosítási szerződésük. Várhatóan nagyon széles körű lesz azon cégek száma, amelyek e módozat megkötése miatt megkeresik biztosítókat.

Önnek azonban már nem is kell továbblépnie innen, hiszen itt a mi oldalunkon egyetlen mozdulattal előhívhatja minden vezető biztosító ide vágó tarifáit, a cégek saját formájú szerződésének tartalmát és feltételeit, így az itt működő kalkulátor program használatával szinte azonnal képes lesz kiválasztani, hogy Önnek melyik a minden szempontból legkedvezőbb módozat. Ez után, ha ad számunkra egy megbízást, azonnal el is indíthatja a szerződés megkötését a nélkül, hogy egyetlen lépést kellene tennie. Lépjen minél hamarabb, mert mostantól az ügyvezetők és vezető tisztségviselők közvetlenül, személy szerint is perbe foghatóak egy károkozás során, így már nem csak a cég perelhető ilyen helyzetben, hanem a vezetője is.