biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Biztosítás fogalma és fajtái

Kérjük értékeljen minket...
3.13 of 5 - 8 votes
Thank you for rating this article.

A biztosítás fogalma alá a véletlenszerűen bekövetkezett, előre nem látható események anyagi kárai elleni védelem tartozik. A biztosítás alá vonható kockázatok alapkövetelménye, hogy olyan tiszta kockázat legyen, mely esetében a bekövetkezés egyértelműen károkozásból ered. Így például nem lehet biztosítást kötni szerencsejáték okozta kárra. Ezek alapján megkülönböztethető abszolút és relatív kockázat, az első kategóriába tartozik a halálesetre vonatkozó életbiztosítás, ahol a kár valamikori bekövetkezése biztos, csak az időpont bizonytalan, az utóbbi esetben pedig a kárbekövetkezése nem biztos, így időpontja sem az, ide tartoznak többek között a gépjármű biztosítások.


A biztosítás fogalma körében fontos megkülönböztetés az élet ág és a nem élet ág. Ezek tovább csoportosítva az alábbi biztosítási fajtákat foglalják magukban: az élet ágba tartozik a házassági, születési biztosítás, a befektetéssel kombinált életbiztosítás, a különféle nyugdíjbiztosítások és természetesen a hagyományos életbiztosítás. A nem élet ágazat alá sorolható a betegségbiztosítás, temetési biztosítás, a balesetbiztosítások, a tengeri, tavi, folyami járművek, valamint a sínpályához kötött járművek casco biztosítása, általában a gépjárművek casco és kötelező felelősségbiztosítása, a tűz-, elemi károk-, vagyoni károk biztosítása, a szállítmánybiztosítás, kezességi és garanciabiztosítások, hitelbiztosítások, jogvédelem biztosítás.

A biztosítás fogalma ugyan minden biztosítóra nézve ugyan azt takarja, de maguk a biztosítási termékek természetesen eltérőek lehetnek, akár tartalmukat, akár a díjakat nézve. Az azonban minden esetre érvényes, hogy a biztosításnak vannak meghatározott kritériumai, mint például fenn kell állnia a pénzbeli kifejezhetőségnek, előre nem látható, véletlenszerű esemény kell a kárt okozza, megbecsülhető legyen a kockázat előzetes statisztikák alapján. Amely kockázatokat egy adott biztosító nem vállal fel, azokat a szerződésben minden esetben kizárásként fel kell tüntetni. A biztosítás fogalma alá tartozik szorosan a résztvevők személye is, valamint szerepük a biztosítási folyamatban. A biztosító aki a biztosítás tárgyát fedezet alá vonja, a biztosított, akinek a biztosítás az érdekét védi. Ez a személy nem minden esetben egyezik meg a biztosítást kötő féllel, ez a személy, aki ajánlatot tesz a biztosító társaság felé, valamint az ő kötelezettsége a díjfizetés. A biztosítási fogalma alatt találjuk a károsultat, aki a felelősségbiztosítási ágazatban kialakult módozatok esetében az a harmadik résztvevő, akinek kártokoz a biztosított fél, és ezt a kárt a biztosító fizeti ki. A kedvezményezett az, aki egy káresemény során jogosult a biztosító szolgáltatására. Még egy lényeges fogalmat ismerünk, ez pedig a közvetítő, más néven az alkusz, aki a biztosítást kötő ügyfél, valamint a biztosító között közreműködik a szerződés létrejöttében és a folyamatos kapcsolattartásban.

A Polgári Törvénykönyvben is meghatározott a biztosítás fogalma, ez röviden és egyszerűen úgy definiál, hogy a biztosítási folyamatban a két szerződő fél között jön létre a megállapodás, ahol az ügyfél a biztosítási díj megfizetésére vállal kötelezettséget, a biztosító pedig a szerződésben lefektetett szolgáltatás teljesítésére.