biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Generali Általános felelősségbiztosítások

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 3 votes
Thank you for rating this article.

A Generali Általános felelősségbiztosítások terén is nagyon szerteágazó szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére. A felelősségbiztosítás lényege, hogy ennek birtokában a társaság átvállalja azon károk megtérítését, melyekért a biztosított ügyfél a rá vonatkozó jogszabályok alapján felelős tevékenysége végzése során. Természetesen a kockázatviselés mértéke mindig az adott szerződésben megszabottak szerint alakul.

Kérjen árajánlatot online - itt!

A Generali Általános felelősségbiztosítások között ismert konstrukció a Tevékenységi felelősségbiztosítás, mellyel fedezet nyerhető azokra a kockázati esetekre tekintettel, amikor a biztosított ügyféllel akár munkaszerződés alapján jogviszonyban álló személyt munkahelyi baleset ér és e miatt munkáltatójával szemben kártérítési igénnyel lép fel, de kiterjed bármely más személyre is, akinek az ügyfél tevékenysége során kárt okoz.

A módozat alapján a biztosító megtéríti azon károkat, melyek személyi sérülés miatt következnek be, valamint a fedezet kiterjed a szerződésen felül okozott dologi károkra is abban az esetben, ha ezeket a káreseményeket a biztosított fél a szerződésben lefektetett minőségében idézte elő, és melyekért a magyar magánjogi rendelkezések szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A Szolgáltatói felelősségbiztosítás arra az esetre biztosít fedezetet, amikor a biztosított ügyfél tevékenysége végzésekor, szolgáltatása nyújtása ideje alatt, illetve hibás teljesítés miatt szerződéses partnerének dologi kárt okoz, és e miatt a károsult kártérítési igénnyel lép fel a biztosított felé. Ebben a konstrukcióban vannak olyan modulok, melyeket kizárólag külön feltételek alapján lehet fedezet alá vonni, ilyen például, a szerződés kiterjesztése a biztosított - mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadói kártérítési kötelezettségeire, az olyan dologi károkra, melyek a biztosított által nyújtott szolgáltatás alapjait képezik, a biztosított mint ingatlan bérbeadót terhelő kártérítési kötelezettségeire, járművekben okozott károkra, tárgyak eltulajdonításából. Elvesztéséből eredő károkra, valamint az olyan tárgyakban okozott károkra, melyek a biztosítottnál haszonkölcsönzésre, bérlésre vannak használatban.

Szintén hasznos eleme a Generali Általános felelősségbiztosításoknak a Termékfelelősség biztosítás, mely módozat fedezete magában foglalja a szerződött biztosított fél gyártásában készült hibás termék miatti személyis érülést, vagy dologi kárt okozó káreseményeket, mely miatt a biztosítottal szemben kártérítési igénnyel élnek.

A mai világban igen nagy jelentőséggel bíró szolgáltatás a Környezetszennyezési felelősségbiztosítás, mely alapján a társaság átvállalja azon kártérítések megfizetését, melyeket a biztosított környezetszennyező tevékenysége miatt okozott. Ilyen esemény lehet például, amikor egy veszélyes anyagot felhasználó cég szabadon tárolja a környezetszennyező anyagot, az külső hatásra kiborul és akár a szomszéd telken, akár egy közeli folyóban, halastóban igen tetemes kárt okoz. A konstrukció fedezete kiterjed a károk helyreállításának költségeire, természetesen a biztosított ügyfél szerződésének megfelelő mértékig.