biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Generali Biztosító Szakmai felelősségbiztosításai

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 3 votes
Thank you for rating this article.

A Generali Biztosító igen sokféle szakmai felelősségbiztosítási csomagot ajánl ügyfeleinek, így például köthető szerződés adótanácsadási, könyvelői, egészségügyi és szociális tevékenységekre, de az építészeti és műszaki tervezést, vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtó cégek is találnak kifejezetten a számukra kidolgozott konstrukciókat.

Felelősségbiztosítás árajánlat kérés

A Könyvvizsgaló, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával a szakmai minden gyakorlója élhet, akár egyéni vállalkozóként, akár gazdasági társaságként kíván biztosítást kötni. A mai gazdasági viszonyok között nem nehéz egy apró tévedést véteni az állandóan változó és elég kusza, félreértelmezhető adó, vagy társadalombiztosítási törvények mellett. Adódhat olyan hiba, amikor például egy bevallásnál a könyvelő rossz sorba írja az adatot, az ügyfélnek pedig ezzel jelentős anyagi kártokozhat. A Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával ezek a károk jócskán enyhíthetők, mind e mellett igen kedvező feltételekkel és díjjal köthető. A módozat kockázatviselése kiterjed minden olyan tevékenységre, melyet az biztosított saját hatáskörében végez és amelyért teljes vagyoni felelősséget kell viselnie. Megéri tehát mindenképpen megkötni ezt a fajta biztosítási szerződést, hisz különben az okozott anyagi kárt teljes egészében a vétkes szakembernek kell megfizetnie. A biztosító az érvényes Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása szerződés megkötése után a biztosításban meghatározott mértékben az ügyfelet mentesíti az okozott kár megfizetése alól, amelyet a tevékenységével kapcsolatos törvények, rendeletek megszegése folytán okozott megrendelőjének. Előnyös feltétele ennek a csomagnak, hogy a szerződéskötés során nem szükséges könyvvizsgálói, vagy kamarai tagságot igazolni, és nem elvárás a könyvviteli regisztráltak között szerepelni sem. Az alapszolgáltatás magában foglal még olyan hasznos kockázatokat, mint a Tevékenységi felelősségbiztosítás, vagy a Biztosítottakat terhelő mulasztási bírságbiztosítás, melyek beletartoznak az alapszolgáltatás díjába.

Az Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása konstrukcióval az egészségügyben dolgozók védhetik magukat, az általuk okozott anyagi károk vonatkozásában. Mivel az ember legféltettebb kincse az egészsége, így e szakmai dolgozóin különösen nagy teher és felelősség van. Mindezek ellenére ebben a szakmában is fordulhat elő hiba a munkavégzés közben, hiszen ezt a munkát is emberek végzik. Az Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítás kockázatviselése azokra az esetekre terjedhet ki, amikor is a biztosított ügyfél hatáskörén belül végzett munkája során olyan hibát vétett, amelyért jogszabályi kötelezettségi felelőssége van. Ha megtörténik például, hogy egy műtét után fertőzés lép fel a betegnél, az az operáló orvos felelőssége még akkor is, ha egy nem kellően fertőtlenített műszer okozza a bajt és nem konkrétan az operáló orvos feladata lett volna a fertőtlenítést elvégezni. Ilyenkor, amennyiben az orvos, illetve az intézmény rendelkezik ezzel a konstrukcióval, a biztosító a szerződésben foglalt tartalom és biztosítási összeg arányában átvállalja a kármegfizetését.

A Generali Szakmai felelősségbiztosítások között találni olyan modult, amely az állategészségügyben tevékenykedők részére jelent nagy segítséget,megnyugtató megoldást egy véletlenszerű károkozás esetében. Egy állatorvos munkája közben legalább akkora felelősséget visel, mint az emberek gyógyításával foglalkozók, így ez esetben is sajnos megtörténhet, hogy rossz diagnózist állít fel az orvos, vagy segédje nem kellően fertőtlenít egy műszert. Ezekre a helyzetekre kell gondolni, amikor döntünk és nyilvánvaló, hogy mindenféle képen érdemes e területen is megkötni a Generali által ajánlott módozatot. Az Állat-egészségügyi felelősségbiztosítás birtokában a biztosított tudatában lehet annak, hogy a társaság átvállalja annak a kárösszegnek a megtérítését,melyet szakmai tevékenysége végzése közben követettel és amely tekintetében jogszabályi felelősség terheli.

Igen sokszor veszik igénybe építészirodák, tervezők az Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítás konstrukciót, mert ez manapság igen csak egy rázós terület. A piacon nagy a verseny egyes építőipari munkák megszerzéséért, nyomott árakon, épp ezért nagy hátrányba kerülhet az a vállalkozó, aki egy becsúszó hiba okán nagyarányú kártérítést kell fizessen. A modern technika, a számítógépes tervezés bármikor lehetőséget adhat egy kisebb nagyobb tévedésre, amely azonban a megrendelő részére több milliós plusz kiadást is jelenthet. Hiába a legmodernebb felszerelések, az emberi tényező és a gép, vagy a program esetleges hibás működése magában hordozhatja a tévedés lehetőségét. Az Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítással a biztosított fedezet alá vonhatja azon károk megtérítését, melyet szakmája gyakorlása alatt okoz és melynek tekintetében jogszabályi felelősséget kell viselnie.

Legalább ennyire hasznos és fontos módozat a Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása, hiszen ez is egy felkapott terület, mivel hazánkban egyre szélesebb körben terjed el a vagyon védelme. A legképzettebb szakemberek által történő munkavégzés mellett is becsúszhat olyan hiba, mellyel a megbízónak akaratlanul kártokoz a cég, a vállalkozás, e mellett viszont a védelem alá vont értéktárgyak, vagyonok egyre magasabb értékűek általában. A Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása mellett számíthat rá a biztosított, hogy amennyiben munkája során olyan kárt okoz, melyért jogszabályilag felelősséget kell vállalnia, a társaság a szerződött mértékben a kár megtérítését magára átvállalja. Példaként említhető, hogy előfordulhat, a vagyonvédelemmel megbízott személy őrzés közben elfordul, elsétál, vagy rossz esetben elalszik, ez idő alatt pedig történik egy betöréses lopás és az őrzött vagyontárgyak eltűnnek, megrongálódnak, megsemmisülnek. Erre az esetre szolgál ez a csomag, hisz nélkülözhetetlen ez a biztosítási módozat ahhoz, hogy a keletkezett kárt teljes egészében ne a vagyonvédelemmel megbízottnak kelljen megfizetnie.

Munkaadók szempontjából elengedhetetlenül fontos lehet a Munkáltatói felelősségbiztosítás, amely azon esetekben jelent biztonságos anyagi hátteret a munkáltató számára, amikor egy munkavállalója munkahelyi balesetet szenved, majd ezen a jogon munkaadójától jogosan kártérítést követel. A biztosítottal munkaviszonyban, tagsági viszonyban álló munkavállalókat érő munkahelyi baleset során tehát a biztosító a kockázatviselést vállalja azon károkra vonatkozóan, melyeket a biztosított szakmai tevékenysége közben okoz és melyekért a rá vonatkozó jogszabályok értelmében felelősséggel tartozik. A kockázatviselés nem csak a munkavállaló személyekre terjed ki, hanem bármely személyre, akinek a munkáltató személyi sérüléssel járó kárt okoz munkavégzése közben.

A Generali egy új konstrukciót is piacra dobott a felelősségbiztosítások között, ez pedig a Munkavállalói felelősségbiztosítás, ami kiterjeszthető a nem számviteli tevékenységgel foglalkozó cégek, vállalkozások esetében az ott dolgozó adótanácsadással, könyvvizsgálattal, bérszámfejtéssel foglalkozó alkalmazottakra tekintettel. E szolgáltatás alapján a társaság a foglalkoztatott munkavállaló részéről okozott károkat téríti meg, amelyeket a dolgozó szakmai tevékenysége gyakorlása közben okozott és amelyekre nézve munkaadója felé kártérítési kötelezettség terheli. A konstrukció keretében a tisztán vagyoni kárból eredő munkáltatói kárigények téríthetők meg, a fedezet mértéke a munkajogi törvények alapján legfeljebb a dolgozó másfél havi átlagkeresetével megegyező összeg lehet.