biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Generali Építés- és szerelés biztosítások

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 1 votes
Thank you for rating this article.

Az építőipar a nehéz gazdasági körülmények ellenére még most is a vállalkozások nagy részének ad munkát az építés- és szerelés szektorban. A cégek az iroda és lakóépületek mellett autóutakat építenek utakat újítanak fel, ezen munkák igen nagy kockázatokkal járhatnak. A Generali Építés- és szerelésbiztosítások szolgáltatásával a piacon ebben az ágazatban igen előkelő helyet mondhat magáénak. Meglévő konstrukcióját folyamatosan fejleszti, bővíti, Az ingatlanok építési biztosítására egy remek konstrukciót ajánl a biztosító mely egy nevesített kockázatokkal felszerelhető vagyonbiztosítás, amely legfeljebb 500 négyzetméter alapterületű lakás,családi ház építésbiztosításával együtt köthető az ÉBF Biztosítási ajánlati lapon. A társas vállalkozás keretében épülő nagy alapterületű ingatlanok, építmények építésekor C.A.R. Biztosítás áll rendelkezésre, az egyedi kivitelezésű üzemek, gépek és gépsorok szerelésére szolgáló biztosítás az E.A.R. összkockázati konstrukcióval érhető el. Ezek a módozatok egyaránt magukban foglalnak vagyon- és felelősségbiztosítást is.

Online árajánlat kérés itt!

A Generali Építés- és szerelésbiztosítások körébe az alábbi konstrukciók tartoznak:

A Contractors All Risks (CAR) építkezések összkockázatú biztosítást a kivitelező és annak kivitelező alvállalkozója, valamint az építtető kötheti meg, és ők lehetnek a biztosított felek is. A csomag szolgáltatása kiterjed a biztosítás alá vont teljes körű magasépítési, mélyépítési munkálatokra, sőt ide tartozik minden – az építkezések során szükséges – szerkezeti elem, a szakági teljesítések, mint gépészeti és elektromos, vagy biztonsági berendezés szerelés, az építőanyagok fedezete is. A kockázatviselést ki lehet terjeszteni az építőgépekre, az építéshelyszíni berendezésekre, sőt az előforduló káresemények miatt fellépő költségekre is, mint szakértői díj, vagy például romok eltakarítása, ezen kívül a szerződésben biztosítás alá vonhatók a szomszédos épületek is. A felvehető kockázatok sora igen terjedelmes,így fedezetet nyerhetünk az építési anyagokra, az egyéb biztosított vagyontárgyakra, lopás és betöréses lopás esetén keletkező károkra, az építkezés ideje alatt felhasznált, beépítésre kerülő, illetve már beépített anyagokra, a felmerülő olyan dologi károkra vonatkozóan, melyek bekövetkezése előre nem láthatóan, váratlanul balesetszerűen történik. Az összkockázati biztosítás kiterjed felelősségbiztosításként harmadik fél részére okozott személyi és dologi károkra is. Ahhoz, hogy a szerződés létrejöhessen szükséges bemutatni az engedélyezési tervdokumentációt, valamint az érvényes, jogerős építési engedélyt,

Az Erection All Risks (EAR) szerelések összkockázátú biztosítása módozat biztosított ügyfele a kivitelező és annak bármelyik alvállalkozója, valamint természetesen a beruházó lehet, a biztosítás alárendelhető vagyontárgyak közé tartozik a szerződött ügyfél teljes szerelés alatti tevékenysége és teljesítése, minden szerelési anyaggal és szerkezeti elemmel. Fedezet alá vonhatóak a szereléshelyszínen felhasznált, vagy tárolt még fel nem használt berendezések és gépek, valamint az esetleges többletkiadások is.

E módozaton belül választható kockázatviselés a szerelés során a szerelési a beépített anyagokban, valamint a teljesítésben, a végzett munka folytán keletkező dologi kár, amely előre nem láthatóan, balesetszerű módon, hirtelenül következik be, ezen felül a harmadik személynek okozott személyi és dologi kár – mint felelősségbiztosítás, valamint fedezettel szolgál e konstrukció azon esetekben is, amikor lopás, vagy betöréses lopás miatt keletkezik kár a szerelési anyagokban, illetve bármely más biztosított vagyontárgyban. A szerződés realizálásához szükség van a szerelési tervdokumentáció meglétére.

A Generali Építés és szerelésbiztosítási módozatok közül talán a legismertebb és leggyakrabban kötött termék a Családi házak építésbiztosítása, melynek biztosított ügyfele lehet az építtető-tulajdonos,a kivitelező és annak bármelyik alvállalkozója is. Az itt szerződés alá vonható felvehető vagyontárgyak között említendő minden olyan szerkezeti elem, és építőanyag, melyet a kivitelező a teljesítés folyamán felhasznál és maga a teljes körű munkafolyamat is, a szakipari teljesítésekkel együtt. mint például a a gépészeti és az elektromos szerelések. Külön megállapodással fedezet alá vonható a művészeti értékkel bíró építési teljesítés,.vagy a víztelenítés is.

A konstrukció a családi házakra vonatkozóan fedezet nyújt az építkezés során beépített anyagokban, illetve a teljesítésben a végzett munka folytán keletkező dologi károkra, amely előre nem láthatóan, balesetszerű módon, hirtelenül következik be, ezen felül vandalizmus okozta károkra és lopás, vagy betöréses lopás miatt az építőanyagokban, valamint más vagyontárgyakban keletkező károkra.  A szerződés realizálásához szükség van a szerelési tervdokumentáció meglétére. A szerződés aláírásához szükséges bemutatni az építési engedélyt és engedélyezési tervdokumentációt.

A modul legfeljebb két évre köthető, illetve az építkezés megkezdésétől a kulcsrakész átadás időpontjáig és a díj előre meghatározottan erre az időtartamra vonatkozóan kerül kiszámításra. Ez a csomag kizárólag egy családi ház építésének biztosítását foglalja magában, melynek alapterülete maximum 500 m2.