biztoshely.hu logo

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-7030-860

Email: kapcsolat@biztoshely.hu

Elakadt? Kérdése van, biztosítás kötéssel kapcsolatosan? Hívjon bennünket bizalommal!  06-70-7030-860 Biztoshely Biztosítási Portál

Allianz építés szerelés biztosítás

Kérjük értékeljen minket...
5.00 of 5 - 3 votes
Thank you for rating this article.

Az Allianz építés szerelési biztosítást meg lehet kötni akár épületek, már beépített és még beépítés előtti épülettartozékok, épületgépészeti- és villamos berendezések tekintetben, de fedezet alá vonhatók a munkavégzéshez használt eszközök is. A szerződésben meghatározott biztosítási összeg kiterjed a kivitelezés összértékére és a biztosítás alá vont vagyontárgyak értékére egyaránt. A megvalósítandó épület lehet kisvállalkozói telephely, családi-, vagy lakóház, melynek építésére, bővítésére, korszerűsítésére, de akár felújítására is igénybe vehető a biztosítás.

Online árajánlat kérés itt!

Építés szerelési biztosítást köthet fővállalkozóként a kivitelező, illetve a projekt beruházója, vagy építtetője. A módozat alapbiztosítása minden kockázatra kiterjed, ezt nevezik all risk biztosításnak, ami annyit jelent, hogy minden olyan vagyontárgyra vonatkozik, mely az építés szerelés alatt szükségessé válhat és minden előre nem látható kárra fedezetet jelent, amely az építés szerelés folyamán előfordul, természetesen a szerződésben lefektetett kizárások kivételével. Ez alapján az Allianz építés szerelés biztosításra való szerződéskor a kockázatviselés vonatkozik az építményeken és épületeken kívül az építési helyen már beépítésre került, vagy még csak tárolt anyagokra, épülettartozékokra, berendezésekre és a segédanyagokra is, ezen felül ide tartoznak a felállított felvonulási építmények, a munkálatokhoz használt felszerelések és munkagépek szintén.

Az építés szerelés biztosítást legkevesebb fél éves időtartamra, de maximum egy évre lehet megkötni. A szerződés tartamát minden esetben az adott projekt kivitelezési dokumentációja alapján határozzák meg, és amennyiben az építés szereléssel járó beruházás hitelből valósul meg, annak futamideje nem befolyásolja a biztosítás futamidejét. Amennyiben a projekt tovább tart egy évnél, az egy éven túli időtartamra kiegészítésként új szerződést lehet kötni.

Az Allianz építés szerelés biztosítás alapfedezete számtalan kiegészítővel terjeszthető ki, például szűkíteni lehet a fedezetet - így kizárható például a jégverés-, vagy hó nyomás kár -. Kiegészítőt köthetünk rablás-, betörés- vagy lopás esetére, ilyenkor a kár megtérítése vonatkozik a zárt helyiségben tartott és biztosítás alá vont vagyontárgyakra, sőt kiterjed zárt helyiségen kívül tárolt, de kellő képen lezárt munkagépekre is lopás esetén. Mivel a fedezet vonatkozik a rablásra, vagy olyan rongálásra, mely egy betöréses lopás alkalmával keletkezik, ilyen esetekben a kockázatviselés lefedi a káreset következében szükségessé váló szakértői díjakat, egy esetben a takarításra vonatkozó költségeket, valamint amennyiben a helyreállításhoz szükségessé válik hatósági eljárás lefolytatása, vagy tervezési munka elkészíttetése, azok költségét is megtéríti. Az Allianz építés szerelés biztosítás e kiegészítés keretében a társaság 25 millió forint maximum biztosítási összegig nyújtja kártérítési szolgáltatását.

Kiegészítőként választható általános felelősségbiztosítás, mely birtokában olyan esetekre nyerhetünk védelmet, amikor az építés szerelés folyamata alatt a szerződéstől független harmadik fél okoz személyi sérüléssel, vagy dologi kárral összefüggő káresetet. E kiegészítő keretében 2 – 20 millió forint közötti biztosítási összeg választható.

Amennyiben az épületrongálás kiegészítőt választjuk, ez esetben térítésre számíthatunk a szerződés alá vont épületben keletkező rongálás következtében fellépő károk esetében, ha azok betöréses lopás nyomán merülnek fel. A kiegészítő szerződés szerinti biztosítási összeg választható, százezer és egymillió forint közé eshet. Az Allianz építés szerelés biztosítás mellé köthető egy igen kedvező szállítmánybiztosítás, ennek fejében kártérítés kifizetésére kerül sor, amikor a projekt megvalósításával összefüggésben szállított vagyontárgyakban, illetve munkaeszközökben belföldi szállítás alkalmával elemi kár okozta, vagy  rablásból keletkező veszteség merül fel.

A kiegészítő belföldi szállítmánybiztosítás a beruházási vagyontárgyak, munkaeszközök, vagy  a belföldi szállítása során bekövetkezett tűz és elemi károkon túl a közlekedési baleset vagy rablás miatti veszteségeket is pótolja.

A konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a védelmet abszolút teljes körűre bővítsük, külön díj fejében. Ezzel a kiegészítő modullal biztosítást nyerhetünk az olyan káreseményekre vonatkozóan, amikor például az építés szerelés ideje alatt alátámasztások elmozdulása, vagy rezgésből eredő okok miatt, esetleg alapozási hibából kifolyólag keletkezik a kár, sőt a kiegészítő fedezete kiterjed a felszín alatti közművek sérülése miatt szükségessé váló helyreállítások költségére is.